Δελτίο απογραφής για τους στρατεύσιμους που γεννήθηκαν το έτος 1997 (κλάσης 2018)
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ:

Οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 1997 (ανήκοντες στην κλάση 2018) υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο απογραφής στις Στρατολογικές Υπηρεσίες του τόπου διαμονής τους ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) από 2 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Μαρτίου 2015, με τα εξής δικαιολογητικά :

Α. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το ελληνικό διαβατήριο τους ή, εφόσον στερούνται αυτών, πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή τους σε μητρώο αρρένων.

Β. Όσοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας υποβάλλουν και ιατρική γνωμάτευση ή βεβαίωση, στην οποία περιγράφεται με σαφήνεια η πάθησή τους.
Η κατάθεση του δελτίου απογραφής μπορεί να γίνει και μέσω πληρεξούσιου.

Γ. Όσοι παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις υπέχουν, ως διοικητικές κυρώσεις, τις παρακάτω πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις :
1 Ενός (1) μήνα, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής Δελτίου απογραφής.
2 Δύο (2) μηνών, σε περίπτωση μη υποβολής Δελτίου απογραφής.
3 Τριών (3) μηνών, σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.

 

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.