Όλη η διαδικασία από τις Δημαιρεσίες στο Δήμο Αλίμου (VIDEO)
(Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου)

Η προεδρεύουσα Δημοτική Σύμβουλος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των μελών του Προεδρείου με μυστική ψηφοφορία.
Μετά την αποσφράγιση και καταμέτρηση των φακέλων ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα ως εξής:
Για την υποψήφια Πρόεδρο κ. ΠΡΟΥΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ είκοσι οκτώ (28) ψήφους ΥΠΕΡ που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, πέντε (5) ΛΕΥΚΑ.
Για τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟ είκοσι οκτώ (28) ΥΠΕΡ που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου,
πέντε (5) ΛΕΥΚΑ.
Για τον υποψήφιο Γραμματέα κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ είκοσι εννέα (29) ΥΠΕΡ που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου,
τέσσερα (4) ΛΕΥΚΑ .
Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από την προεδρεύουσα Δημοτική Σύμβουλο ότι εκλέχθηκαν για δυόμιση έτη (1.9.2014- 5.3.2017) Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. ΠΡΟΥΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

(Εκλογή Τακτικών & Αναπληρωματικών Μελών Οικονομικής Επιτροπής)

Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάδειξης και εκλογής των οκτώ (8) τακτικών και των πέντε (5) αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής, η Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων μελών για τη θητεία από 1.9.2014 έως 5.3.2017 ως εξής:
Τακτικά Μέλη: ΒΡΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΣΙΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΑΝΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΠΕΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΠΑΝΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΣΥΡΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

(Εκλογή Τακτικών & Αναπληρωματικών Μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάδειξης και εκλογής των οκτώ (8) τακτικών και των πέντε (5) αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων μελών για τη θητεία από 1.9.2014 έως 5.3.2017 ως εξής:
Τακτικά Μέλη: ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΟΥΔΩΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ, ΠΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΑΝΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΛΕΩΠΑ ΜΠΙΣΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ και ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑ, ΑΡΑΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ και ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Εκλογή Εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.)

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 75/2011 «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος» (ΦΕΚ 182/22-8-2011 τεύχος Α’), έχοντας υπόψη το άρθρο 8 Ν.4279/2014, την υπ’ αριθμ. 45/οικ. 30755/08-08-2014 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. και τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, διαπιστώθηκε ότι,
ΟΜΟΦΩΝΑ από την πλειοψηφία
Εκλέγονται αντίστοιχα, με είκοσι (20) ψήφους ΥΠΕΡ επί 20 ψηφισάντων μελών της πλειοψηφίας, εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου στη Γενική συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας
1. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ &
2. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ από την μειοψηφία
Εκλέγεται, με πέντε (5) ψήφους επί δεκατριών (13) ψηφισάντων μελών της μειοψηφίας, εκπρόσωπος του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου στη Γενική συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας
1. ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για κάθε παραπέρα ενέργεια.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΠΡΟΥΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Το τρίγωνο της λάσπης: Αυτοί βρίσκονται πίσω από την επιχείρηση συκοφάντησης του Ανδρέα Κονδύλη

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.