61 θέματα για συζήτηση στο 1ο Δημοτικό Συμβούλιο, στον Άλιμο
Την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014, στις 19.00, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλίμου, στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βασίλη Κατσή (οδός Φαν Βάικ και Λεωφόρος Ποσειδώνος). Θα συζητηθούν 61 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση συμπληρωματικής κατάστασης κεκλεισμένων χρήσεων Π.Ο.Ε.
ΘΕΜΑ 2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αλίμου στα Ο.Τ. 304 & 305 και συγκεκριμένα στο χώρο που καταλαμβάνουν οι εγκαταστάσεις του Β’ Γυμναστηρίου Αλίμου.
ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλίμου οικονομικού έτους 2014.
ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση απόφασης Ο.Ε. με τίτλο «6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου Οικονομικού Έτους 2014».
ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας ή μη για το έργο «Αναβάθμιση Γηπέδων Ποδοσφαίρου Αλίμου».
ΘΕΜΑ 6ο Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.).
ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση απόφασης Ο.Ε. με τίτλο «Αναπροσαρμογή τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων έτους 2015».
ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση απόφασης Ο.Ε. με τίτλο «Αναπροσαρμογή ή μη τελών διαφήμισης έτους 2015».
ΘΕΜΑ 9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μερική τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. και σύσταση οργανικής θέσης μετακλητού Γενικού Γραμματέα Δήμου Αλίμου.
ΘΕΜΑ 10ο Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ACTION WAY COMMUNICATION SERVISES» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 11ο Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΦΙΛΟΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 12ο Επιβολή Προστίμου στην εταιρεία «ADAM PRODUCTIONS HELLAS Ε.Π.Ε.» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 13ο Επιβολή Προστίμου στην εταιρεία «DEMAND CUSTOMIZE MARKETING ΜΕΠΕ» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 14ο Επιβολή Προστίμου στην εταιρεία «ALPHA LINE COMPANY A. ΣΑΛΙΒΕΛΟΣ Ε.Π.Ε.» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 15ο Επιβολή Προστίμου στην εταιρεία «ΜΟΡΦΕΑΣ Ε.Π.Ε.» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 16ο Επιβολή Προστίμου στην εταιρεία «MAXI Α.Β.Ε.Ε.» για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 17ο Επιβολή Προστίμου στην εταιρεία «ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗ Ο.Ε.» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 18ο Επιβολή Προστίμου στην εταιρεία «ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΜΑΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 19ο Επιβολή Προστίμου στην εταιρεία «EXPO COSMOS MON. Ε.Π.Ε.» για την παράνομη ανάρτηση πανό του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 20ο Αποδοχή και κατανομή ποσού 69.404,93 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΙΟΥΛΙΟΣ 2014).
ΘΕΜΑ 21ο Αποδοχή και κατανομή ποσού 2.568,34 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των χώρων άθλησης του Δήμου (ΙΟΥΛΙΟΣ 2014).
ΘΕΜΑ 22ο Αποδοχή και κατανομή ποσού 1.659,28 € για την κάλυψη μισθοδοσίας δύο ατόμων ΑμεΑ του «Θουκυδίδειου Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου» (ΙΟΥΛΙΟΣ 2014).
ΘΕΜΑ 23ο Αποδοχή & κατανομή ποσού 6.693,62 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Νομικών προσώπων και Υπηρεσιών του Ν.3106/2003 (ΙΟΥΛΙΟΣ 2014).
ΘΕΜΑ 24ο Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους- Ζ’ κατανομή έτους 2014.
ΘΕΜΑ 25ο Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους- Θ’ κατανομή έτους 2014.
ΘΕΜΑ 26ο Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας της δαπάνης για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 2014.
ΘΕΜΑ 27ο Εξουσιοδότηση Δημάρχου, Αντιδημάρχων και υπαλλήλων του Δήμου για την οπισθογράφηση υπογραφής τραπεζικών επιταγών και εκτέλεσης διάφορων τραπεζικών εργασιών.
ΘΕΜΑ 28ο Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου».
ΘΕΜΑ 29ο Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Θουκυδίδειος Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου».
ΘΕΜΑ 30ο Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου».
ΘΕΜΑ 31ο Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου».
ΘΕΜΑ 32ο Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του, ως Προέδρου στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.
ΘΕΜΑ 33ο Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου και των αναπληρωτών τους στην Επιτροπή Ελέγχου Ακτής Αλίμου (ΕΠ.ΕΛ.ΑΚ).
ΘΕΜΑ 34ο Ορισμός μέλους της Επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων (π.δ. 28/80) για το έτος 2014.
ΘΕΜΑ 35ο Ορισμός μέλους της Επιτροπής παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών (π.δ. 28/80) για το έτος 2014.
ΘΕΜΑ 36ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης λογαριασμών που τηρούνται στην Εμπορική Τράπεζα στο όνομα της Επιτροπής Ανέγερσης Προτομής Σαράφη και του Κέντρου Μελετών Θουκυδίδη.
ΘΕΜΑ 37ο Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στην Επιτροπή εκκαθάρισης άχρηστου υλικού.
ΘΕΜΑ 38ο Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την Επιτροπή εκκαθάρισης άχρηστου Μηχανογραφικού υλικού.
ΘΕΜΑ 39ο Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή εκκαθάρισης παλαιών αρχείων του Δήμου.
ΘΕΜΑ 40ο Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως εκπροσώπου του Δήμου στην ΕΔΕΧΥ Α.Ε.
ΘΕΜΑ 41ο Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «ΑΤΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.».
ΘΕΜΑ 42ο Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου και των αναπληρωτών τους στο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης.
ΘΕΜΑ 43ο Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και του αναπληρωτή του στο «Διαδημοτικό δίκτυο Υγείας Ο.Τ.Α.».
ΘΕΜΑ 44ο Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή ελέγχου στοιχείων για την απόδοση των τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί των ακαθάριστων εσόδων Κέντρων Διασκέδασης, Εστιατορίων κ.λ.π.
ΘΕΜΑ 45ο Σύσταση ειδικής εισηγητικής Επιτροπής για τις άδειες Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
ΘΕΜΑ 46ο Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή χαρακτηρισμού χώρων Αιγιαλού και Παραλίας ως πολυσύχναστων και ρύθμισης θαλάσσιων μέσων αναψυχής.
ΘΕΜΑ 47ο Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής εργασιών του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006 για το έτος 2014.
ΘΕΜΑ 48ο Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.
ΘΕΜΑ 49ο Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στην Επιτροπή αξιολόγησης των ακινήτων που μισθώνονται από το Δήμο για τις ανάγκες των υπηρεσιών του σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81.
ΘΕΜΑ 50ο Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στην Επιτροπή εκτίμησης και εκποίησης ακινήτων.
ΘΕΜΑ 51ο Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του ως εκπροσώπου του Δήμου α) στην Επιτροπή για τα Πρωτοβάθμια Συμβούλια επιθεώρησης Θεάτρων, Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων β) στην Επιτροπή για τα Δευτεροβάθμια Συμβούλια επιθεώρησης Θεάτρων, Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων.
ΘΕΜΑ 52ο Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων.
ΘΕΜΑ 53ο Έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (151/2014), περί «Καθορισμού κόστους τελών καθαριότητας των χώρων που λειτουργούν οι Λαϊκές Αγορές του Δήμου, έτους 2014».
ΘΕΜΑ 54ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κοπή πεύκου επί της διεύθυνσης Ταξιαρχών 86 και Κανάρη.
ΘΕΜΑ 55ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κοπή πεύκου επί της διεύθυνσης Πάρου 14.
ΘΕΜΑ 56ο Έγκριση και λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας προμηθειών και υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ 57ο Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας ή μη για την μελέτη «Τοπογραφικές αποτυπώσεις εκτάσεων του Δήμου, ομάδα Τ1».
ΘΕΜΑ 58ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση αναγκαιότητας της δαπάνης μετάβασης του Ειδικού συμβούλου, στο πλαίσιο του προγράμματος IEE- Intelligent Energy Europe- Ευφυής ενέργεια, στα πλαίσια του έργου CERtus της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης- European Commission.
ΘΕΜΑ 59ο Αποδοχή και κατανομή ποσού 65.840,00€, εσόδων από τα Τέλη Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ’ στο Δήμο Αλίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6α του Ν. 2880/2001.
ΘΕΜΑ 60ο Αποδοχή και κατανομή ποσού 38.310,00€, εσόδων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στο Δήμο Αλίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 24 του Ν. 2130/93.
ΘΕΜΑ 61ο Αποδοχή και κατανομή ποσού 9.400,00€, εσόδων από το Φόρο Ζύθου στο Δήμο Αλίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.δ. 703/70 και του άρθρου 84 του από 24.9/20.10.58 β.δ.
Από το Γραφείο Τύπου &
Δημοσίων Σχέσεων

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.