Μαρία Ανδρούτσου:”Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων έγραψε τη μισή αλήθεια για την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου”
“Θύμα της «μισής αλήθειας» ο Δήμος Αγ. Δημητρίου, από μια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου” – Ανακοίνωση της Δημάρχου Αγ. Δημητρίου:

Με αφορμή δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν και αναπαράχθηκαν αφειδώς σε διάφορους διαδικτυακούς τόπους και ενημερωτικά έντυπα, σχετικά με έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη διαδικασία είσπραξης εσόδων στο Δήμο Αγ. Δημητρίου, είναι απαραίτητες ορισμένες διευκρινίσεις, ώστε οι αναγνώστες των δημοσιευμάτων αυτών να εισπράττουν πραγματική πληροφόρηση και όχι την παραπληροφόρηση που απορρέει από τίτλους, όπως “«Καμπανάκι» κρούει το Ελεγκτικό Συνέδριο στον Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής” ή “Έκθεση «φωτιά» για το δήμο Αγίου Δημητρίου», που δημοσιεύθηκαν σε έγκυρες δημοσιογραφικές ιστοσελίδες και εφημερίδες. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ούτε ένας συντάκτης κανενός μέσου δεν μπήκε στον κόπο να ψάξει τι ήταν αυτός ο έλεγχος και πού στόχευε, αλλά περιορίσθηκε στη ρηχή αναπαραγωγή του ίδιου δημοσιεύματος, αλλάζοντας τον τίτλο με προκλητικές εκφράσεις που στοχοποιούν το Δήμο Αγ. Δημητρίου και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ν.4055/12, το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε τη διεξαγωγή πιλοτικών ελέγχων σε διάφορους φορείς του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων και σε έναν ΟΤΑ Α΄ βαθμού. Η εφαρμογή του ελέγχου, που έγινε με τη χρήση διεθνών ελεγκτικών προτύπων, είχε εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου, ανοιχτός σε κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισμού του δημόσιου βίου της χώρας, οικειοθελώς προσφέρθηκε να ενταχθεί σε αυτόν τον πιλοτικό έλεγχο, προκειμένου να εντοπισθούν οι αδυναμίες της Διοίκησης στο τομέα που αφορά στη βεβαίωση και είσπραξη εσόδων.
Τα όποια ευρήματα του ελέγχου οικονομικού έτους 2011 ουσιαστικά οφείλονται σε δομές και λειτουργίες που χωλαίνουν εδώ και δεκαετίες και πέρα από ειδικές περιπτώσεις αφορούν στο σύνολο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Κυρίως όμως αφορούν στο σύνολο των δημοσιονομικών δομών της χώρας, αφού το βασικό συμπέρασμα του ελέγχου, όπως διατυπώνεται στη σχετική έκθεση είναι «η σημαντική απώλεια εσόδων του Δήμου, ως απόρροια εγγενών αδυναμιών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου – εσωτερικών δικλίδων, των διαδικασιών οικονομικής πληροφόρησης και κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και του πλαισίου δημόσιας διακυβέρνησης».
Επί πλέον, η ομάδα ελέγχου προτείνει την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των Ο.Τ.Α και της Κεντρικής Κυβέρνησης, προκειμένου να επιτευχθεί μια αποδοτική και αποτελεσματική δημόσια διακυβέρνηση. Επίσης, προτείνει στα αρμόδια Υπουργεία να προβούν στην επιτάχυνση των διαδικασιών για την απλούστευση των νομικών και κανονιστικών διατάξεων, την προώθηση της συνεργασίας των δημόσιων υπηρεσιών, στη δημιουργία Τμημάτων Εσωτερικού Ελέγχου στους Ο.Τ.Α. και τέλος, στην ενεργοποίηση του ρόλου του Ελεγκτή Νομιμότητας.

Τέλος προτείνει στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) να αναλάβει πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση του προσωπικού των Δήμων και να μεριμνήσει για την παροχή των απαιτούμενων δεδομένων από το Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.).
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο κλείνει το πόρισμά του με ιδιαίτερες ευχαριστίες προ τη Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου για την άψογη συνεργασία τους καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Από την όλη διαδικασία μάλιστα, οι υπηρεσίες του Δήμου αποκόμισαν σημαντική εμπειρία, ιδιαίτερα χρήσιμη για το μέλλον.

Από όλα τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η όλη διαδικασία του πιλοτικού ελέγχου του Ελεγκτικού συνεδρίου κατέγραψε πολύ σημαντικότερα αποτελέσματα από αυτά στα οποία πρόχειρα εστίασαν οι τίτλοι των δημοσιευμάτων των ΜΜΕ και ευκαιριακά αναπαρήγαγαν ορισμένοι επικριτές της σημερινής Δημοτικής Αρχής.

Η Δημοτική Αρχή, με πολιτική βούληση της οποίας εντάχθηκε ο Δήμος Αγ. Δημητρίου στο εν λόγω πιλοτικό πρόγραμμα ελέγχου, ήδη εργάζεται σκληρά, αξιοποιώντας το σχετικό πόρισμα και αναζητώντας λύσεις στα προβλήματα που εντοπίσθηκαν.-.

Μαρία Ανδρούτσου
Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου

 

 

 

 

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.