Εξώδικο στο ΤΑΙΠΕΔ για το Ελληνικό
Εξώδικο στο ΤΑΙΠΕΔ για την παράνομη -όπως τη χαρακτηρίζει- επίσπευση υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης του Ελληνικού από αυτό, απέστειλε η Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού.

Το δεύτερο ζήτημα που θίγεται στο εξώδικο και εγκαλούνται οι υπεύθυνοι, είναι επίσης «η παράνομη παραχώρηση από το ΤΑΙΠΕΔ στην Ελληνικό Α.Ε. εμπραγμάτων δικαιωμάτων της επιφανείας κατά 70% και πλήρους κυριότητας κατά 30% της επίμαχης έκτασης».

Οπως αναφέρεται στο περιεχόμενο του εξωδίκου, η σύμβαση παραχώρησης του Ελληνικού στη Lamda Development υπογράφεται εσπευσμένα και χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία: «Η σύμβαση θα υπογραφεί πριν κυρωθεί από τη Βουλή, πριν από την έγκριση του ΕΣΧΑΔΑ από το ΣτΕ, προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στη σύμβαση ως αναβλητικές αιρέσεις υπέρ του παραχωρησιούχου».

Τονίζεται επίσης ότι «παρανόμως περιλαμβάνονται στη σύμβαση ως αναβλητικές αιρέσεις υπέρ της εταιρείας η έκδοση άδειας Καζίνο και η παραχώρηση από το ΤΑΙΠΕΔ στην Ελληνικό Α.Ε. του δικαιώματος της επιφανείας για το 70% της έκτασης και της πλήρους κυριότητας για το 30%, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην αρχική προκήρυξη και συνιστούν προνομιακή μεταχείριση του επιλεγέντος επενδυτή, καταστρατηγώντας τον ελεύθερο ανταγωνισμό και βλάπτοντας το Δημόσιο Συμφέρον».

Τέλος να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Αγώνα, εκπροσωπούμενη από τους Χρ. Κορτζίδη, δήμαρχο Ελληνικού-Αργυρούπολης, Ρ. Γεωργακάκη, αντιδήμαρχο Ελληνικού-Αργυρούπολης, Ελένη Πορτάλιου, καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ, δημοτική σύμβούλο Δήμου Αθηναίων, Αν. Ταστάνη, δημοτικό σύμβουλο Γλυφάδας, Ελένη Μπελιά, τέως δημοτική σύμβουλο Αλίμου, Μαριλένα Ιατρίδου Μαριλένα, τέως δημοτική σύμβουλο Π. Φαλήρου, Φερενίκη Βαταβάλη, δρ αρχιτέκτονα-πολεοδόμο, Αλ. Μπουσουλένγκα, δρ περιβαλλοντολόγο, Σπ. Κίνια, Π. ΤότσικαΠ πολεοδόμο, Ακη Μπαδόγιαννη, ιατρό, Αθ. Ράικο, δικηγόρο, Π. Μαστρογιαννόπουλο και Σοφία Χαλικιά, κοινοποίησε το εξώδικό της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ντ. Καρ. – enet.gr

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των

1. Κορτζίδη Χρήστου, Δημάρχου Ελληνικού – Αργυρούπολης, κατοίκου Ελληνικού, οδός Τριπόλεως 12.

2. Γεωργακάκη Ροϊδής, Αντιδημάρχου Ελληνικού- Αργυρούπολης,  κατοίκου Ελληνικού, οδός Πλαπούτα 30.

3. Πορτάλιου Ελένης, καθηγήτριας Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ, δημοτικής συμβούλου δήμου Αθηναίων, κατοίκου Αθήνας, οδός  Παρμενίδου  23.

4.  Ταστάνη Αναστασίου, δημοτικού συμβούλου Γλυφάδας, ,κατοίκου Γλυφάδας, οδός  Σμύρνης 31.

5. Μπελιά Ελένης, τέως. δημοτικής συμβούλου Αλίμου,  κατοίκου Αλίμου, οδός  Γρ. Αυξεντίου 21.

6.  Ιατρίδου Μαριλένας, τέως δημοτικής σύμβούλου Π.Φαλήρου,  κατοίκου Π..Φάληρου, οδός Άτλαντος 24,

7.  Φερενίκης Βαταβάλη, Δρ.Αρχιτέκτονος-Πολεοδόμου,  κατοίκου Αθήνας, οδός Εμ.Μπενάκη 63-65.

8. Μπουσουλένγκα Αλεξάνδρου, Δρ Περιβαλλοντολόγου, κατοίκου Γλυφάδας ,οδός  Α.Παπανδρέου 107.

9. Κίνια Σπυρίδωνα,  κατοίκου Ελληνικού, οδός 1, αρ 13.

10. Τότσικα Πάνου ,Πολεοδόμος, κατοίκου Ηλιούπολης, οδόςΠύρρωνος 77.

11. Μπαδόγιαννη Άκη , ιατρού ,  κατοίκου Ελληνικού, οδός Πλαπούτα 30.

12. Ράικου Αθανασίου , δικηγόρου,  κατοίκου Αργυρούπολης, οδός Μικράς Ασίας 36.

13.  Μαστρογιαννόπουλου Παναγιώτη , κατοίκου Αλίμου, Κυθήρων 2

14. Χαλικιά Σοφίας,  κατοίκου Αλίμου, οδός Κυβέλης 64

 ΠΡΟΣ

  Τον κ. Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.), που έχει έδρα την Αθήνα, οδός Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τους παραπάνω.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  Πρόεδρο  Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς , οδός Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου

 ΘΕΜΑΤΑ

Α. Παράνομη η υπογραφή σύμβασης παραχώρησης του Ελληνικού στην Lamda Development, πριν κυρωθεί από τη Βουλή, πριν εγκριθεί το ΕΣΧΑΔΑ από το ΣτΕ και με αναβλητική αίρεση την παραχώρηση άδειας Καζίνο

 Β. Παράνομη η παραχώρηση από το ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. εμπραγμάτων δικαιωμάτων της επιφανείας κατά 70% και πλήρους κυριότητας κατά 30%.

 Α. Παράνομη η υπογραφή σύμβασης παραχώρησης του Ελληνικού στην Lamda Development, πριν κυρωθεί από τη Βουλή, πριν εγκριθεί το ΕΣΧΑΔΑ από το ΣτΕ και με αναβλητική αίρεση την παραχώρηση άδειας Καζίνο

 Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αλλά και με ηλεκτρονική πληροφόρηση των δημοσιογράφων από το ίδιο το ΤΑΙΠΕΔπρόκειται να υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης του Ελληνικού στην LamdaDevelopment, εσπευσμένα και χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία.

Η σύμβαση θα υπογραφεί πριν κυρωθεί από τη Βουλή, πριν από την έγκριση του ΕΣΧΑΔΑ από το ΣτΕ, προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στη σύμβαση ως αναβλητικές αιρέσεις υπέρ του παραχωρησιούχου.

Ακόμη παρανόμως περιλαμβάνονται στη σύμβαση ως αναβλητικές αιρέσεις υπέρ της εταιρίας η έκδοση άδεια Καζίνο και η παραχώρηση από το ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., του δικαιώματος της επιφανείας για το 70% της έκτασης και της πλήρους κυριότητας για το 30%, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην αρχική προκήρυξη και συνιστούν προνομιακή μεταχείριση του επιλεγέντος επενδυτή, καταστρατηγώντας τον ελεύθερο ανταγωνισμό και βλάπτοντας το Δημόσιο Συμφέρον.

Εάν απλώς καθυστερήσει η υλοποίηση των αναβλητικών αιρέσεων προβλέπεται ποινική ρήτρα για το Δημόσιο, που μπορεί να φτάσει έως και 1 εκατ. ευρώ, αλλά και άλλες πιθανές αποζημιώσεις που μπορεί να απαιτήσει η Lamda Development.

 

Συγκεκριμένα στη Συνέντευξη Τύπου της 3-4-2014 το ΤΑΙΠΕΔ παρουσίασε ηλεκτρονικά «Βήματα μέχρι το οικονομικό κλείσιμο της πρότασης»

taiped

Μετά την ανακήρυξη του προτιμώμενου επενδυτή θα ακολουθήσει η έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο και η υπογραφή της σύμβασης, η οποία παραμένει μέχρι σήμερα επτασφράγιστο μυστικό.

Έπονται, ενώ έπρεπε να προηγούνται της σύμβασης, η έγκριση του ΣΟΑ (δηλ. του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού − Αγίου Κοσμά που θα εγκριθεί με Προεδρικό Διάταγμα) και η εκπλήρωση Αναβλητικών Αιρέσεων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα τα οποία δεν έχουν διαψευσθεί, οι αναβλητικές αυτές αιρέσεις , πρέπει να έχουν ικανοποιηθεί το αργότερο σε δύο χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης και αφορούν:

 • την έγκριση της σύμβασης από τη Βουλή,
 • τη συμφωνία για την άδεια Καζίνο
  • την έγκριση από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) του Master Plan (ΣΟΑ)
  • την έκδοση των σχετικών πολεοδομικών και άλλων άδειών

 Σύμφωνα με ανακοίνωση της Lamda Development – με την οποία απαντά σε σχετικό ερώτημα τηςΕπιτροπής Κεφαλαιαγοράς- βασικές προϋποθέσεις και αιρέσεις για τη μεταβίβαση των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., με προθεσμία πλήρωσης των δύο (2) έτη από την υπογραφή της Σύμβασης, είναι:

 • η κύρωση της Σύμβασης από την Βουλή των Ελλήνων,
 • η διενέργεια ανεξάρτητου δημόσιου διαγωνισμού για τη χορήγηση άδειας καζίνο στο ακίνητο
 • η έγκριση δια Π. Δ. του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (άρθρο 2 Ν. 4062/2012) με βάση την τεχνική προσφορά της Εταιρείας,
 • η έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων που προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του Ν. 4062/2012 σχετικά με την εφαρμογή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης

 

Εάν μέσα σε δύο χρόνια δεν έχουν ικανοποιηθεί τα παραπάνω το σχήμα υπό τη Lamda Developmentμπορεί να αποχωρήσει χωρίς κόστος (παίρνοντας πίσω την εγγύηση των 30.000.000 ευρώ) και μπορεί θαυμάσια να διεκδικήσει με αγωγές διαφυγόντα κέρδη κατά τις επιθυμίες του.

Το μόνο όφελος για το Δημόσιο από την πρόωρη υπογραφή της Σύμβασης θα είναι μία εγγυητική επιστολή 30 εκ ευρώ ενώ αντιμετωπίζει τουλάχιστον την απειλή ποινικής ρήτρας, που μπορεί να φτάσει έως και 1 εκατ. ευρώ σε περίπτωση απλής καθυστέρησης στις υποχρεώσεις του.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με δημοσίευμα: «Μέχρι τότε ( ο επενδυτής ) θα έχει τον έλεγχο και το περιθώριο «αξιοποίησης» (προσέλκυσης ξένων επενδυτών, μεταπώλησης μέρους της έκτασης, προώθησης της δημιουργίας καζίνο) καλυπτόμενος μόνο από μία εγγυητική 30 εκατ. Ευρώ».

 

α) Η Πράξη 7 της 27.2.2014 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 45-4-2014) επιτάσσει την κύρωση της σύμβασης από τη Βουλή πριν την υπογραφή της

Η ΠΥΣ 7 της 27.2.2014 (ΦΕΚ 45-4-2014) αποφασίζει «Τη συνυπογραφή από το Ελληνικό Δημόσιο, ως εκ τρίτου συμβαλλομένου, του Σχεδίου Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. ως προς τους όρους αυτής που αφορούν σε πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του, εφόσον οι όροι αυτοί εγκριθούν προηγουμένως από το Ελεγκτικό Συνέδριο στο πλαίσιο του προβλεπόμενου στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Ν. 3986/2011 προσυμβατικού ελέγχου και κυρωθούν από τη Βουλή των Ελλήνων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2 (i) του Σχεδίου Σύμβασης».

Εδώ προκύπτει ένα τεράστιο ερώτημα. Άλλο σχέδιο σύμβασης έχει δοθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και άλλο παρουσίασε το ΤΑΙΠΕΔ στη Συνέντευξη Τύπου.

β) Είναι παράνομος ο όρος που αφορά στο να έχει συμφωνηθεί η άδεια καζίνο ή έστω να έχει διενεργηθεί ανεξάρτητος δημόσιος διαγωνισμός για τη χορήγηση άδειας καζίνο στο ακίνητο γιατί έτσι καταστρατηγούνται οι αρχές του ανταγωνισμού (αρθ. 3 παρ. 13 Ν. 3986/2011).

Η προκήρυξη του διαγωνισμού δεν προέβλεπε την άδεια Καζίνο. Εάν προέβλεπε κάτι τέτοιο θεωρείται βέβαιο ότι θα προξενούσε μεγαλύτερο ενδιαφέρον στους επενδυτές και θα εξασφάλιζε πολύ μεγαλύτερο τίμημα.

Η παραχώρηση της άδειας εκ των υστέρων στον συγκεκριμένο επενδυτή αποτελεί διακριτική μεταχείριση προς αυτόν η οποία καταστρατηγεί τις αρχές του ανταγωνισμού και βλάπτει πολλαπλά το δημόσιο συμφέρον.

 γ) Επιχειρείται να τεθεί προ τετελεσμένων το ΣτΕ και να προκαταληφθεί η απόφασή του.

 

Ενώ σε όλες τις άλλες ιδιωτικοποιήσεις η έγκριση του ΕΣΧΑΔΑ (Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων) προηγείται της υπογραφής της σύμβασης, εδώ τίθεται ως αναβλητική αίρεση υπέρ του αναδόχου στην ήδη υπογεγραμμένη σύμβαση.

Σημειωτέον ότι το ΕΣΧΑΔΑ περιέχει το Master Plan (ΣΟΑ) , του αναδόχου και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και εγκρίνεται με Προεδρικό Διάταγμα, μετά τη σύμφωνη γνώμη του ΣτΕ. Με δεδομένο ότι κατά την ψήφιση του ν4062/2012 για το Ελληνικό, βάσει του οποίου θα συνταχθεί το Master Plan, η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής διατύπωσε πολλές ενστάσεις, τι θα γίνει εάν το ΣτΕ κρίνει αντισυνταγματικό το Master Plan ; Εάν δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση το δημόσιο δεν έχει καμία συνέπεια, με υπογεγραμμένη όμως σύμβαση θα υποχρεωθεί να καταβάλει την αιτούμενη αποζημίωση στη LamdaDevelopment.

 

Σημειωτέον: Εκκρεμοδικούν στο ΣτΕ 6 τουλάχιστον αιτήσεις ακυρώσεως, που αφορούν:

α) Τη μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε. (ΦΕΚ 1363-2012 και ΦΕΚ136- Β-2013)

β) Τη μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ του δικαιώματος επιφανείας και του 30% της κυριότητας της παραχωρούμενης έκτασης στο Ελληνικό (ΦΕΚ 15-1-2013

γ) Την κατάργηση του Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών στο Ελληνικό ως αεροπορικής εγκατάστασης (ΦΕΚ2336-Β- 2013)

δ) Η έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων που προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του Ν. 4062/2012 σχετικά με την εφαρμογή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης μπορεί να προηγηθεί της σύμβασης.

Εάν η Lamda Development ανησυχεί τόσο πολύ για την έγκριση των σχεδίων της θα μπορούσε να περιμένει την έγκρισή τους και μετά να υπογράψει τη σύμβαση. Άλλωστε, το Ελληνικό Δημόσιο με τη ΠΥΣ αναλαμβάνει ευθύνη προς αποζημίωση για πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του.

Θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι ο όρος αυτός μπαίνει προκειμένου να καθυστερήσει η καταβολή του τιμήματος.

Σημειωτέον ακόμη ότι με την καθυστέρηση των δύο ετών για την καταβολή του τιμήματοςη παρούσα αξία είναι 426.394.000 ευρώ μικρότερη από τις 560.000.000 και άρα η προσφορά θα έπρεπε να απορριφθεί.

 Β. Παράνομη η μεταβίβαση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επιφανείας 70% και πλήρους κυριότητας 30% από το ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

Σύμφωνα με όσα είπαν οι εκπρόσωποι του ΤΑΙΠΕΔ στη Βουλήμία επιπλέον αναβλητική αίρεση είναι η μεταβίβαση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επιφανείας 70% και πλήρους κυριότητας 30% από το ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

 

 

Η μεταβίβαση αυτή είναι παράνομη διότι:

 

1) Αντίκειται στο άρθρο 42 του ν.3943/2011, (ΦΕΚ Α 66) και το άρθρο 7 του ν.4062 /2012 (ΦΕΚ Α 70) ) που προβλέπουν ότι «για τη μετάθεση της κυριότητας ολόκληρου ή μέρους του ακινήτου …. στην Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. απαιτείται τυπικός νόμος».

Με το άρθρο 42 του ν.3943, (ΦΕΚ Α΄-66-31/3/2011) συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» στην οποία περιέρχεται η διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση της έκτασης και των εγκαταστάσεων του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού.

Η παρ. 6 του ιδίου άρθρου προβλέπει ότι «Για τη μετάθεση της κυριότητας ολόκληρου ή μέρους του ακινήτου της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3, στην Εταιρεία απαιτείται τυπικός νόμος, ο οποίος αποτελεί το μεταγραπτέο τίτλο».

Με την υπ. αριθ. 187/6-9-2011 (ΦΕΚ 2061/Β/16.9.2011) απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων μεταβιβάζεται στην εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσία του Δημοσίου» το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

Την 8-12-2011 το ΤΑΙΠΕΔ δημοσιεύει «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» ΜΕΣΩ ΑΓΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ Ή ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.»

Με το άρθρο 7 του ν.4062 /2012 (ΦΕΚ Α/70) παραχωρείται στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» η χρήση διοίκηση διαχείριση και εκμετάλλευση των ακινήτων και των επ αυτών κτιρίων και εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας του Αγ. Κοσμά ( εκτάσεως 426.011,22 τμ) και η Μαρίνα του Αγ. Κοσμά (εκτάσεως 529.792,60 τμ).

Το ίδιο άρθρο προβλέπει ότι «οι διατάξεις του άρθρου 42 του ν.3943/2011 εφαρμόζονται για όλα τα ακίνητα που ορίζονται στο παρόν άρθρο δηλ μεταξύ άλλων για τη μετάθεση της κυριότητας ολόκληρου ή μέρους του ακινήτου της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3, στην Εταιρεία απαιτείται τυπικός νόμος, ο οποίος αποτελεί το μεταγραπτέο τίτλο».

Με την 225/7/1/2013 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων ΦΕΚ 15-1-2013)μεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ το δικαίωμα επιφανείας και του 30% της κυριότητας της παραχωρούμενης έκτασης στο Ελληνικό.

 

2) Αποτελεί διακριτική μεταχείριση προς τον επιλεγέντα επενδυτή η οποία καταστρατηγεί τις αρχές του ανταγωνισμού και βλάπτει το δημόσιο συμφέρον.

Κατά την κατάθεση των προσφορών τόσο στην Α όσο και στη Β φάση οι επενδυτές γνώριζαν ότι η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. έχει μόνο τη χρήση, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της επίμαχης έκτασης.

Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι η δια της πλαγίας οδού και η εκ των υστέρων παραχώρηση των δικαιωμάτων επιφανείας και κυριότητας στον επιλεγέντα επενδυτή δεν γίνεται καθόλου τυχαία.

 

Μετά τα παραπάνω καλούμε το ΤΑΙΠΕΔ:

 1. 1)Να μην προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης της «Ελληνικό Α.Ε». πριν αυτή εγκριθεί από τη Βουλή , και πριν εγκριθεί τουλάχιστον το ΕΣΧΑΔΑ.
 2. 2)Να μην προχωρήσει σε υπογραφή σύμβασης που εξασφαλίζει με οποιοδήποτε τρόπο στον προτιμώμενο επενδυτή άδεια Καζίνο ή δικαιώματα κυριότητας και επιφανείας στην επίδικη έκταση.
 3. 3)Να δώσει στη δημοσιότητα την σύμβαση που πρόκειται να υπογράψουν με την Lamda Development.
 4. 4)Nα  δώσει στη δημοσιότητα την αποτίμηση της αξίας του «Ανεξάρτητου Οίκου» που ανέρχονταν στο εξευτελιστικό ποσό των 560.000.000 ευρώ.
 5. 5)Να δώσει στη δημοσιότητα τις εκθέσεις των Χρηματοοικονομικών Συμβούλων και του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων του ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και των προβλεπόμενων αμοιβών όλων όσων εμπλέκονται σ’ αυτή την διαδικασία.

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους διαμαρτυρόμαστε έντονα για την ως άνω απόφασή σας και σας καλούμε να απέχετε από περαιτέρω ως προς αυτά ενέργειες δηλώνοντας ότι σε αντίθετη περίπτωση συντρέχουν ευθύνες των εμπλεκομένων στην παρούσα αγοραπωλησία οργάνων (ποινικές, αστικές, πειθαρχικές) και ως προς αυτές επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμα μας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα σε αυτούς που απευθύνεται προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες.

Αθήνα 15-4 – 2014

 

Οι εξωδίκως δηλούντες

 

 1. 1.Κορτζίδης Χρήστος,
 2. 2.Γεωργακάκη Ροϊδή,
 3. 3.Πορτάλιου Ελένη,
 4. 4.Ταστάνης Αναστάσιος
 5. 5.Μπελιά Ελένη,
 6. 6.Ιατρίδου Μαριλένα,
 7. 7.Φερενίκη Βαταβάλη,
 8. 8.Μπουσουλένγκας Αλέξανδρος
 9. 9.Κίνιας Σπυρίδων

10. Τότσικας Πάνος

11. Μπαδόγιαννης Άκης

12. Ράικος Αθανάσιoς

13. Μαστρογιαννόπουλος Παναγιώτης,

14. Χαλικιά Σοφία

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ! ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΕΞΩΔΙΚΟ ΣΤΟ ΤΑΙΠΕΔ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ

Δέκα τέσσερεις συναγωνιστές μας, μέλη της Επιτροπής Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού, ανάμεσά τους ο δήμαρχος Ελληνικού- Αργυρούπολης Χρ. Κορτζίδη, ο επικεφαλής της δημοτικής μας κίνησης και υποψήφιος δήμαρχος Γλυφάδας Τάσος Ταστάνης καθώς και το μέλος της διοικούσας επιτροπής Αλέξανδρος Μπουσουλέγκας, κατέθεσαν εξώδικο στο ΤΑΙΠΕΔ.

Με το εξώδικο αυτό, διαμαρτύρονται έντονα για την απόφαση να προωθηθούν οι διαδικασίες ξεπουλήματος του χώρου του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού και το καλούν να σταματήσει τις περαιτέρω σχετικές ενέργειες, ξεκαθαρίζοντας ότι σε αντίθετη περίπτωση συντρέχουν ποινικές, αστικές, και πειθαρχικές ευθύνες των εμπλεκομένων σε αυτή την αγοραπωλησία οργάνων για τις οποίες επιφυλάσσονται για κάθε νόμιμο δικαίωμα τους.

Ειδικότερα καλούν το Δ.Σ του ΤΑΙΠΕΔ:

 1. 1.Να μην προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης της «Ελληνικό Α.Ε» πριν αυτή εγκριθεί από τη Βουλή, και πριν εγκριθεί τουλάχιστον το ΕΣΧΑΔΑ.
 2. 2.Να μην προχωρήσει σε υπογραφή σύμβασης που εξασφαλίζει με οποιοδήποτε τρόπο στον προτιμώμενο επενδυτή άδεια Καζίνο ή δικαιώματα κυριότητας και επιφανείας στην επίδικη έκταση.
 3. 3.Να δώσει στη δημοσιότητα την σύμβαση που πρόκειται να υπογράψουν με την Lamda Development.
 4. 4.Nα δώσει στη δημοσιότητα την αποτίμηση της αξίας του «Ανεξάρτητου Οίκου» που ανέρχονταν στο εξευτελιστικό ποσό των 560.000.000 ευρώ.
 5. 5.Να δώσει στη δημοσιότητα τις εκθέσεις των Χρηματοοικονομικών Συμβούλων και του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων του ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και των προβλεπόμενων αμοιβών όλων όσων εμπλέκονται σ’ αυτή την διαδικασία.

       Η ενέργεια αυτή καταδεικνύει την αταλάντευτη απόφαση της Επιτροπής Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού – και κυρίως της συντριπτικής πλειοψηφίας των κατοίκων των γύρω δήμων – να μην εγκαταλείψουν τον αγώνα για την αξιοποίηση του χώρου με τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου σύμφωνα τη μελέτη του ΕΜΠ.

Δεν μας κάμπτουν οι δυσκολίες και τα εμπόδια που έχουν στήσει οι απαράδεκτες αποφάσεις της μνημονιακής συγκυβέρνησης των Σαμαρά – Βενιζέλου που επείγονται να ξεπουλήσουν το χώρο σε εξευτελιστική τιμή στην εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Λάτση Lamda Development.

Οι συμπολίτες μας θα τιμωρήσουν με την ψήφο τους στις προσεχείς εκλογές τόσο τα μνημονιακά κόμματα όσο και τους τοπικούς υποστηρικτές τους που αβαντάρουν με κάθε τρόπο τα φαραωνικά σχέδια των κερδοσκόπων επενδυτών και αντιπαλεύουν τον αγώνα μας για να σωθεί ο χώρος από το σκανδαλώδες ξεπούλημα.

Η «ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ» πρωτοστατεί και στηρίζει κάθε προσπάθεια για την αποτροπή των σχεδίων της κυβέρνησης για τη σκανδαλώδη παράδοση του χώρου του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού στα φαραωνικά σχέδια της οικογένειας Λάτση.

Εμείς υποστηρίζουμε τη δημιουργία Μητροπολιτικού πάρκου υψηλού πρασίνου ελεύθερο για χρήση από τους πολίτες, με διατήρηση και βελτίωση των χώρων και εγκαταστάσεων για άθληση, πολιτισμό, έρευνα-τεχνολογία, εκθέσεις, κοινωφελείς υπηρεσίες κλπ. σύμφωνα με τη μελέτη του Ε.Μ.Π.

Μαζί ανατρέπουμε! –  Μαζί δημιουργούμε!

ΤΑΣΟΣ ΤΑΣΤΑΝΗΣ

Υποψήφιος Δήμαρχος Γλυφάδας

 Κ. Αθανάτου 22 Γλυφάδα (δίπλα στα ΕΛΤΑ) τηλ. 210.96.24.294

www. anatropistiglyfada.com και https://www.facebook.com/AnatropiGlyfada

 

Γλυφάδα 18 Απριλίου 2014

 

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.