«Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια»
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ “ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ” – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. Φ6/778/17-3-14 έγγραφό της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττι-κής υπενθυμίζει στο Δήμο Γλυφάδας ότι, πρωτίστως ο ίδιος οφείλει να προβεί στην εκταφή και την εφαρμογή των οριζόμενων στο με αριθ. 1/18-10-2011 Πρωτόκολλο Απομάκρυνσης των αυθαίρετων κατασκευών, στο χώρο που καταπάτησε στο βουνό για να κατασκευάσει παράνομο νεκροταφείο. Επίσης απευθύνεται στην αρμόδια για τις κατεδαφίσεις επιτροπή του άρθρου 6 του Ν 3621/2007, για τις σχετικές ενέργειές της
Η εξέλιξη αυτή, ενάμιση μήνα μετά την ψήφιση της γνωστής τροπολογίας, που ο α-περχόμενος Δήμαρχος ισχυρίζεται ότι νομιμοποιεί τις πράξεις του και λύνει το πρόβλημα, επιβεβαιώνει ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, διαψεύδοντάς τον κατηγορηματικά. «Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια» λέει ο λαός μας και στην συγκεκριμένη περίπτωση ταιριάζει γάντι. Απο-δεικνύεται έτσι περίτρανα ότι οι πανηγυρισμοί και τα ακριβά φυλλάδια με τις πρόχειρες ψη-φιακές απεικονίσεις κατασκευών, που τάχα είναι τα σχέδια του νέου νεκροταφείου, δεν είναι παρά μια προεκλογική ψηφοθηρική εκμετάλλευση ενός μεγάλου προβλήματος.
Οι ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ και η κ. Αθηνά Λυγνού έχουν αναπτύξει πρωτοβουλίες από το 2009 για να βρεθεί λύση και έχουν καταθέσει σχετική μελέτη στο αρμόδιο Υπουργείο. Με σοβαρότητα και σύνεση χειρίζονται το θέμα και αν οι Γλυφαδιώτες τους αναδείξουν ως Δημοτική Αρχή, είναι έτοιμοι να αξιοποιήσουν τις νομοθετημένες δύο επιλογές: α) παρα-χώρηση 2 τουλάχιστον στρεμ. δίπλα στο νεκροταφείο Αργυρούπολης, β) χωροθέτηση δια-δημοτικού νεκροταφείου στο χώρο του πρώην αεροδρομίου, σε συνεργασία με τους όμο-ρους Δήμους, ώστε άμεσα η κατασκευή νέου νεκροταφείου να μπει σε δρόμο πραγματικής λύσης.

Με εκτίμηση
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ “ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ”

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.