Δημοπρασία για την εκμετάλλευση των παραλιών της Γλυφάδας
Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,

την  26η  Μαρτίου,  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  11.00 π.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για :

 1. 1.   Διενέργεια πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας , για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας, με σύναψη έγγραφης σύμβασης μίσθωσης έναντι ανταλλάγματος, έξι (6) τμημάτων κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού-παραλίας  για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους και την αναψυχή του κοινού [εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, ξαπλωστρών, ομπρελών, τραπεζιών & καθισμάτων, λειτουργία τροχήλατου-αυτοκινούμενου ή μη – αναψυκτηρίου, κ.λ.π.], με εμβαδόν 500τ.μ. έκαστο στην παραλία της Γλυφάδας.

 

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 12.279,61 € , προς πληρωμή υποχρέωσης στην κ. Σπάθη Γερασιμούλα κατόπιν εξώδικου συμβιβασμού.

 

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.792,34 € στην κ. Μανωλοπούλου Μαρία , για την εκτέλεση της με αρ. Α555/2014 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 2ο Μονομελές) .

 

 1. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της 63/2014 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου, που αφορούν δαπάνες από προμήθειες, δαπάνες γενικής φύσης (αμοιβές για  παρεχόμενες υπηρεσίες και εργασίες), λογαριασμούς (πιστοποιήσεις) έργων και  λογαριασμούς (αμοιβές) μελετών σε εξέλιξη, μετά την εκτέλεση παράδοση,  διενέργεια και πραγματοποίησή τους αντίστοιχα, κατόπιν της αναμόρφωσης του πρ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2014 .

 

 1. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της 34/2014 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση δαπανών που αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων από την έναρξη του οικονομικού έτους και διάθεση αυτών, μετά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2014.

 

 1. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της 67/2014 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου , που αφορούν δαπάνες από λογαριασμούς (πιστοποιήσεις) αποπερατωμένων έργων, κατόπιν αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου , οικ. έτους 2014.

 

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνολικού ποσού 82.300,00 € που αφορά την «Λοιπές παροχές σε είδος (ΓΑΛΑ)» πρ/σμού 150.000,00 € και κατάρτιση των σχετικών όρων της διακήρυξης.

 

 1. 8.     Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων για το έτος 2014 ποσού 93.500,00 €, ενδεικτικής πρ/σας δαπάνης (συμ/νων όλων των επιβαρύνσεων) και κατάρτιση των όρων διακήρυξης που αφορά «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»

 

 1. 9.     Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης  ποσού 6.000,00 € που αφορά την «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας» πρ/σμού 10.000,00 €

 

 1. 10.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης  ποσού 8.000,00 € που αφορά την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας» πρ/σμού 15.000,00 € .

 

 1. 11.  Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και διάθεση(ψήφιση) πίστωσης ποσού 60.000,00 € (μη συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την «Προμήθεια στολών εργασίας»

 

 1. Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών , δαπάνη διάθεση (ψήφιση) πίστωσης  συνολικού ποσού 279.652,80 (συμ/νου ΦΠΑ) για την προμήθεια με τίτλο  «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό» και κατάρτιση των όρων του σχετικού διαγωνισμού.

 

13. Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών κ.Νικόλαο Πινάτση .

 

14. Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών κ.Νικόλαο Πινάτση .

 

15. Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών κ.Νικόλαο Πινάτση .

 

16. Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών κ.Νικόλαο Πινάτση .

 

 

Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

 

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.