Xρήστος Κορτζίδης:”τι κάναμε τρία χρόνια στη διοίκηση του δήμου”
(dsellar.blogspot.gr)

Τι κάναμε για τα οικονομικά:

·     Μειώσαμε κατά 44,4% το χρέος του δήμου
·     Ελαφρύναμε μεγάλες κατηγορίες δημοτών και κατοίκων
·     Αξιοποιούμε το ΕΣΠΑ
·     Αγωνιζόμαστε ενάντια στον οικονομικό στραγγαλισμό της αυτοδιοίκησης
Τα τρία αυτά χρόνια στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται από τη βάρβαρη και ολομέτωπη επίθεση των κυβερνήσεων και της τρόικας σε βάρος του λαού μας, που έχει φέρει εκατομμύρια πολίτες στα όρια της εξαθλίωσης.
Στους δήμους η επίθεση του μνημονίου και της τρόικα εκδηλώθηκε με τον Καλλικράτη, τις άγριες περικοπές στους πόρους, τις καταργήσεις υπηρε­σιών και τις διαθεσιμότητες – απολύσεις, τη διόγκωση της γραφειοκρατίας και του φόβου ανάληψης ευθύνης.
Μέσα σε αυτό το δυσμενές και ασφυκτικό πλαίσιο με όπλα μας τη συνε­τή διαχείριση, τοσεβασμό στο δημόσιο χρήμα και τη συνεχή προσπάθεια σω­στής ενοποίησης καιοργάνωσης των οικονομικών υπηρεσιών των δύο πρώην δήμων πετύχαμε τα εξής:

ΜΕΙΩΣΑΜΕ ΚΑΤΑ 44,4% ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ξεκινώντας τη θητεία μας στον ενιαίο δήμο, παραλάβαμε ένα μεγάλο χρέ­ος. Ορισμένοι, από αυτούς που συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία του, προσπαθούν σήμερα να μας σπιλώσουν με άθλια ψέματα και να ξεγελάσουν τον κόσμο για το παρελθόν τους, εμφανιζόμενοι ως δήθεν ικανοί διαχειριστές και σωτήρες. Εμείς, αντίθετα, συνεπείς με τη μακρόχρονη διαδρομή μας στην αυτοδιοίκηση, κάναμε πράξεις κι όχι λόγια.
 •  Την 1/1/11 το χρέος του δήμου και των νομικών προσώπων που συγχωνεύ­τηκαν σε αυτόν ανερχόταν στα 11.704.269 €. Στις 31/12/13 περιορίστηκε στα 6.510.516 €.Μειώσαμε το χρέος του δήμου κατά 5.193.753 € ή κατά 44,4%. Σημειώνουμε ότι στο χρέος των 6.510.516 € συνυπολογίζονται 703.000 € οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία τις οποίες έχουμε ήδη ρυθμίσει – τακτοποιήσει.
 • Εξοικονομήσαμε 280.000 € έως 350.000 € το χρόνο από τον τομέα της με­ταφόρτωσης των απορριμμάτων. Συγκεκριμένα, διακόψαμε τη σύμβαση με την εταιρεία που είχε αναλάβει τη μεταφόρτωση των απορριμμάτων στον πρώην δήμο Αργυρούπολης και χρησιμοποιήσαμε τον εξοπλισμό και το ανθρώπινο δυναμικό του δήμου.
 • Κρατήσαμε σε υψηλό επίπεδο τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις του δήμου, αξιοποιώντας στο μέγιστο εργασία, εμπειρία και προσφορά της πο­λιτιστικής επιτροπής, των συμμετεχόντων, των πολιτιστικών τμημάτων του δή­μου και πολλών εθελοντών, περιορίζοντας σημαντικά το κόστος. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η πορεία των δαπανών στον τομέα των πολιτιστικών εκδηλώσεων :
Έτος______________ 2010*________ 2011__________ 2012___________ 2013
Δαπάνη σε €              370.000             114.000                44.000                    35.000
* άθροισμα των δαπανών στους ξεχωριστούς δήμους Αργυρούπολης, Ελληνικού
 • Μειώσαμε τις δαπάνες για τις αμοιβές της διοίκησης και των συνεργατών της.Με την   κατάργηση των αμοιβών των αιρετών στα νομικά πρόσωπα του δήμου, με την κατάργηση των αμοιβών των προέδρων των δύο κοινοτήτων, με τη μείωση των ειδικών συνεργατών της δημοτικής αρχή.

ΕΛΑΦΡΥΝΑΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΗΜΟΤΩΝ & ΚΑΤΟΙΚΩΝ

 • Καταργήσαμε την οικονομική συμμετοχή στο πρόγραμμα καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών στην Αργυρούπολη και μεγαλώσαμε τη διάρκεια του σε έξι βδομάδες (από τρεις).
 • Καταργήσαμε τα τροφεία και στους παιδικούς σταθμούς της Αργυρούπολης ενώ κάνουμε περισσότερες εγγραφές βρεφών και νηπίων σε αυτούς.
 • Μειώσαμε τα δίδακτρα που πλήρωναν οι δημότες της Αργυρούπολης στο ωδείο ώστε να εξισωθούν με αυτά του Ελληνικού και συγκεκριμένα: τις εγ­γραφές από 25€ σε 16€ (-36%), τα δίδακτρα από 80€ έως 176€ σε 35€ έως 50€ (-56% έως -72%) και τα εξέταστρα από 45€ έως 565€ σε 0€ (-100%).
 • Μειώσαμε τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού κατά 23,2% για τα καταστήματα και 3,3% για τα σπίτια και το δημοτικό φόρο κατά 14,3% στην Αργυρούπολη, στοχεύοντας στη σταδιακή εξίσωσή τους με τα αντίστοιχα του Ελληνικού τα οποία διατηρήσαμε χαμηλά και αμετάβλητα.
 • Μειώσαμε τα τέλη ταφής στο κοιμητήριο Αργυρούπολης κατά 27,5% για 3/ετή ταφή-δόμηση, κατά 44,5% για παράταση ταφής, κατά 33,3% για φύλα­ξη οστών και κατά 16,7% έως 40% για οικογενειακούς τάφους. Διατηρήσαμε χαμηλά και αμετάβλητα τα αντίστοιχα τέλη στο Ελληνικό.

ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟ ΕΣΠΑ

Πετύχαμε τη χρηματοδότηση των παρακάτω προγραμμάτων και έργων:
 • Κατασκευή του Β’ ΚΑΠΗ Αργυρούπολης, επί της οδού Ολυμπίας 42-44, προϋπολογισμού 487.590 €.
 • Χρηματοδότηση των δημοτικών παιδικών σταθμών τις περιόδους 2011/12, 2012/13 και 2013/14, με περισσότερα από 2.100.000 €.
 • Χρηματοδότηση με 50.000 € υπηρεσιών ωρίμανσης και υποστήριξης έρ­γων γιαυποβολή.
Έχουμε υποβάλει για χρηματοδότηση (περιμένουμε τα αποτελέσματα) τα παρα­κάτω προγράμματα και έργα:
✓ Προσθήκη Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ελ­ληνικού. Το σύνολο της επιφάνειας προσθήκης ανέρχεται στα 1.111,46 τ.μ.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2.532.000 €.
✓ Ανακατασκευή δημοτικών και σχολικών κτηρίων. Πρόκειται για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού κελύφους του κτηρί­ου του δημαρχείου και κτηρίου του Α’ Δημοτικού Σχολείου δημοτικής κοινότη­τας Ελληνικού, με προσθήκη θερμομόνωσης και αντικατάσταση παλαιών παρα­θύρων, θυρών, κουφωμάτων και υαλοπινάκων με σύγχρονα, πιστοποιημένα. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 600.000 €.
✓ Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης.
Αφορά στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία μιας εφαρμογής για τη διαχείριση των υπηρεσιών πρόνοιας που προσφέρει ο δήμος. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 61.500 €.
✓ Κομποστοποίηση οικιακών βιοαποβλήτων και αποβλήτων κήπων στο
δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης. Περιλαμβάνει την προμήθεια και διάθεση σε δημότες κάδων οικιακής κομποστοποίησης βιοαποβλήτων και δράσεις δημοσιό­τητας, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης . Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 184.000 €.

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα τρία αυτά χρόνια τα τακτικά έσοδα του δήμου μας, όπως και όλης της αυτο­διοίκησης, υπέστησαν δραματικές μειώσεις εξαιτίας των μνημονιακών πολιτι­κών. Συγκεκριμένα:
·         Οι κρατικές επιχορηγήσεις είναι μειωμένες περισσότερο από 65% σε σχέση με το 2009 (για το ποσοστό πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι από το 2011 και μετά οι ΚΑΠ περιλαμβάνουν και τους επιπλέον πόρους για τις δεκάδες νέες αρμοδιότη­τες που μεταφέρθηκαν με τον Καλλικράτη στους δήμους).
ΕΤΟΣ
2009
2010
2011
2012
2013
ΚΑΠ (κρατική επιχορήγηση)
11.856.463
9.317.578
9.507.623
6.019.517
5.948.928
ΣΑΤΑ (επιχορήγηση για έργα)
1.293.152
852.513
309.741
973.580
618.820
Επιχορήγηση για σχολεία
898.320
484.142
509.624
305.782
407.095
·         Η κρίση όμως έπληξε και τα ίδια έσοδα του δήμου.
ΕΤΟΣ
2009
2010
2011
2012
2013
Ανταποδοτικά
5.133.889
4.980.411
4.669.753
4.355.261
4.040.840
Λοιπά τέλη, φόροι, εισφορές
2.363.710
2.453.613
2.017.685
1.671.067
1.914.683
Ενοίκια
2.179.733
1.379.158
1.261.352
1.039.589
976.914
Για την παράταξη μας, είναι ξεκάθαρο ότι, αν δεν αγωνιστούμε αιρετοί και πολίτες, για ναανατρέψουμε την πολιτική της τρόικα και της συγκυβέρνησης που στραγγαλίζει οικονομικά την αυτοδιοίκηση, το μέλλον της διαγράφεται ακόμη χει­ρότερο από το παρόν της. Όσοι, σε τοπικό επίπεδο, αναπαράγουν τα κυβερνητικά επιχειρήματα ότι δήθεν χωρίς αλλαγή πολιτικής τα πράγματα μπορεί να καλυτε­ρέψουν με “έξυπνες” και “τεχνοκρατικές” ιδέες, καλλιεργούν αυταπάτες με βαρύ κόστος για το λαό.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.