Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφάδας – ποια θέματα θα συζητηθούν
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 15η Ιανουρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ.για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση του από 3.1.2014 πρακτικού κλήρωσης και ορισμός μελών τακτικών και αναπληρωματικών στις επιτροπές Παραλαβής, Προμηθειών και Εργασιών.

2. Έγκριση των από 19.12.1013 πρακτικών της επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών και γενικά αμφισβητήσεων έτους 2013.

3. Αποδοχή χρηματικού ποσού 24.170,72 €, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, από κατανομή Νοεμβρίου έναντι δόσης έτους 2013 στο πλαίσιο της εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009-53 Α΄ για κάλυψη επενδυτικών δαπανών και καθορισμός των επενδυτικών έργων, που θα χρηματοδοτηθούν.

4. Ρύθμιση τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.»

5. Έγκριση της με αρ. 172/2013 απόφασης του Δ.Σ. του ΚΑΠΠΑ που αφορά την έγκριση ισολογισμού έναρξης του ΚΑΠΠΑ στις 19.4.2011.

6. Έγκριση της με αρ. 173/2013 απόφασης του Δ.Σ. του ΚΑΠΠΑ που αφορά την έναρξη ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων ΚΑΠΠΑ οικονομικού έτους 2011.

7. Έγκριση της με αρ. 174/2013 απόφασης του Δ.Σ. του ΚΑΠΠΑ για αποδοχή δωρεάς στο ΚΑΠΠΑ του Δήμου Γλυφάδας από τον αθλητικό σύλλογο Κορεάτικου Καράτε Αυτοάμυνας.

8. Τροποποίηση της με αρ. 343/2013 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά έκδοση εγγυητικής επιστολής για συμμετοχή στο πρόγραμμα εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. (Κ.Δ.Α.Π.)

9. Λήψη απόφασης επί του από 27.11.2013 πρακτικού της επιτροπής χαρακτηρισμού κινητών πραγμάτων ως αχρήστων προς καταστροφή τους.

10. Ορισμός μελών στην γνωμοδοτική επιτροπή Ανέλκυσης Ναυαγίων 2014.

11. Επικύρωση των πρακτικών της 6ης, 7ης, 12ης, 13ης, 14ης, 16ης, 17ης, 18ης, 19ης, 20ης, 21ης, 22ης, 23ης έτους 2013 συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Γλυφάδα,09.01.2014
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άννα – Φωτεινή Σάκκου

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.