Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου
Παρακαλούνται οι κ. Συνάδελφοι να προσέλθουν στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Φαν Βάικ και Λεωφ. Ποσειδώνος) – Αίθουσα Βασίλη Κατσή σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1/1 Αποδοχή και κατανομή ποσού 69.404,93 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (Iανουάριος 2014)

2/2 Αποδοχή και κατανομή ποσού 2.568,34 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των χώρων άθλησης του Δήμου ( Ιανουάριος 2014)

3/3 Αποδοχή και κατανομή ποσού 1.659,28 € για την κάλυψη μισθοδοσίας δύο ατόμων ΑμεΑ του «Θουκυδίδειου Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου» (Ιανουάριος 2014)

4/4 Αποδοχή ποσού 6.693,62 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Νομικών προσώπων και Υπηρεσιών του Ν.3106/2003 ( Ιανουάριος 2014)

5/5 Αποδοχή ποσών 33.090,00 € και 36.570,00 € που κατανεμήθηκαν από το ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2013 (ΣΑΤΑ)

6/6 Αποδοχή και κατανομή ποσού 56.524,45 € από το ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έτους 2014

7/7 Αποδοχή και κατανομή ποσού 21.981,93 € από το ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων του Δήμου

8/8 Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων

9/9 Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή χαρακτηρισμού χώρων Αιγιαλού και Παραλίας ως πολυσύχναστων και ρύθμισης θαλάσσιων μέσων αναψυχής

10/10 Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή επικίνδυνων και επιβλαβών πλοίων

11/11 Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως εκπροσώπων του Δήμου και των αναπληρωτών τους για α) το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο επιθεώρησης Θεάτρων, Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων και β) το Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο επιθεώρησης Θεάτρων, Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων

12/12 Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στην Επιτροπή εκκαθάρισης άχρηστου υλικού, έτους 2014

13/13 Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την Επιτροπή εκκαθάρισης άχρηστου Μηχανογραφικού υλικού, έτους 2014

14/14 Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου και των αναπληρωτών τους στην Επιτροπή Ελέγχου Ακτής Αλίμου (ΕΠ.ΕΛ.ΑΚ) για το έτος 2014

15/15 Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Δήμου Αλίμου.

16/16 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κοπή πεύκου εντός του προαυλίου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αλίμου

17/17 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κοπή πεύκου επί της οδού Θεμιστοκλέους, αρ. 57

 

18/18 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κοπή πεύκου επί της οδού Μεγίστης, αρ. 20

19/19 Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανανέωση αδειών αποκλειστικής θέσεως στάθμευσης λόγω αναπηρίας

20/20 Έγκριση υποβολής πρότασης (τεχνικού δελτίου προτεινόμενης πράξης) με τίτλο: «ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ» στο Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση», πρόσκληση 59 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμων»

21/21 Υποβολή πρότασης για την προαγωγή του 1ου Νηπιαγωγείου Αλίμου από μονοθέσιο σε διθέσιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΣΑΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.