Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το 2014
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Νίκος Ζαχαράτος παρέλαβε σήμερα εγκεκριμένο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής τον Προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2014.
Ήδη από τις αρχές της εβδομάδας ο Αντιδήμαρχος κ. Ζαχαράτος είχε διαψεύσει κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που προέβλεπαν ότι θα “μπει λουκέτο” στο Δήμο λόγω μη έγκαιρης έγκρισης του προϋπολογισμού του. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ο Δήμος δύναται έως την 31η Ιανουαρίου να πληρώνει για τις λειτουργικές του δαπάνες, ακόμη και χωρίς εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Μετά τη σημερινή έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου για το τρέχον έτος, η Δημοτική Αρχή μπορεί πλέον απερίσπαστα να προχωρήσει τις δράσεις και τα έργα που αυτός περιλαμβάνει. Όχι μόνο δεν “μπαίνει λουκέτο” στον Δήμο, αλλά βελτιώνονται καθημερινά τα οικονομικά μεγέθη του Δήμου.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η μείωση των παλαιών οφειλών, οι οποίες περιορίστηκαν από 8,1 εκατ. ευρώ το 2011 σε λιγότερο από 2 εκατ. ευρώ σήμερα.
Σημειώνεται ότι ο κ. Ζαχαράτος και οι συνεργάτες του είχαν ήδη έτοιμο το προσχέδιο του προϋπολογισμού από τις 23 Αυγούστου 2013, και το διαβίβασαν στην Εκτελεστική Επιτροπή, και κατόπιν στην Οικονομική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κατόπιν διαδοχικών αναβολών, καθώς και συνεδριάσεων που δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω έλλειψης απαρτίας, ο προϋπολογισμός τελικά καταρτίστηκε και ψηφίστηκε από το Συμβούλιο στις 13 Ιανουαρίου 2014.
Κατά δήλωση του Αντιδημάρχου, πρόκειται για έναν ρεαλιστικό και εφικτό προϋπολογισμό, με σαφή χαρακτηριστικά λιτότητας και νοικοκυρέματος. Το νοικοκύρεμα επιβεβαιώνεται από τη μείωση των παλαιών οφειλών, καθώς και από την είσπραξη απαιτήσεων του Δήμου που δεν είχαν αναζητηθεί επί πολλά έτη, όπως είναι τα 850 χιλ. ευρώ που εισέπραξε το Τμήμα Εσόδων από τις οργανωμένες ακτές κολύμβησης.
Όπως σημείωσε τότε στην εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος, ο φετινός προϋπολογισμός συμμορφώνεται με τα νέα αυστηρότερα όρια εσόδων και δαπανών που θέσπισε η ΚΥΑ 30842/31-7-2012, κι έτσι προβλέπει μείωση των δαπανών κατά 6,6 εκατ. ευρώ περίπου..
Παράλληλα όμως, ο φετινός προϋπολογισμός προσπαθεί να κατανείμει τους λίγους διαθέσιμους πόρους επ’ ωφελεία των δημοτών και κατοίκων της Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης.
Που πάνε τα χρήματα των δημοτών
Στο πλαίσιο αυτό:
• Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει έργα ύψους 6,6 εκατ. ευρώ περίπου, εκ των οποίων τα 2,2 εκατ. ευρώ αφορούν την παιδεία, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.
• Τα νέα έργα ανέρχονται σε 1,35 εκατ. ευρώ και τα συνεχιζόμενα έργα σε 5,3 εκατ. ευρώ περίπου.
• Το συνολικό ύψος των πιστώσεων για έργα και δράσεις στον άξονα παιδεία – αθλητισμός – πολιτισμός – κοινωνική μέριμνα φθάνει τα 5,6 εκατ. ευρώ.
• Εξ αυτών, ποσό ύψους 1,3 εκατ. ευρώ αφορά δράσεις που θα πραγματοποιηθούν από τον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών, καθώς και των αθλητικών και πολιτιστικών δομών του Δήμου.
• Ποσό ύψους 1,6 εκατ. ευρώ έχει προβλεφθεί για δαπάνη απαλλοτριώσεων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.
• Για την καθαριότητα και τις ανταποδοτικές υπηρεσίες θα διατεθούν 8,8 εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι και για το έτος 2014, τα δημοτικά ανταποδοτικά τέλη δεν αυξήθηκαν στο Δήμο μας.
• Ποσό 500 χιλ. ευρώ θα δοθεί για τη συντήρηση και ανακατασκευή των σχολείων της πόλης μας.

Προϋπολογισμός έργων και παρεμβάσεων σε Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη
Στον προϋπολογισμό του 2014 έχουν ενταχθεί έργα και μελέτες για κάθε Δημοτική Ενότητα. Συγκεκριμένα προβλέπονται, μεταξύ άλλων:
Για τη Βάρη
• Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το Χέρωμα Βάρης
• Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής Επέκτασης Σχεδίου Πόλης Α & Β Βάρης .
• Πολεοδομική Μελέτη Επεκτάσεων και τροποποιήσεων στην περιοχή Λαθούριζας Βάρης.
• Κατασκευή κοινόχρηστων χώρων και πλατειών
• Οδοποιία Μηλαδέζας
• Προμελέτη για τη δημιουργία Κολυμβητηρίου
• Μελέτη δημιουργίας Αρχαιολογικού και Λαογραφικού Μουσείου
• Μελέτη για τη δημιουργία ανοικτού θεάτρου στη θέση Γούρνα
Για τη Βούλα
• Κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου αγωγών όμβριων
• Κατασκευή – ανακατασκευή Αθλητικού Κέντρου Βούλας
• Ανάπλαση Πλατείας Άλσους
• Ανακατασκευή οδοστρώματος οδού Καρπενησίου
• Γεωτεχνική μελέτη και αντιστήριξη οδού Τεπελενίου
• Ανάπλαση Πλατείας και οδού Βασ. Παύλου
• Μελέτη για την κατασκευή αθλητικού άξονα (πεζοδρόμου- ποδηλατοδρόμου και δρόμου ήπιας κυκλοφορίας ) για τη σύνδεση της περιοχής Πανοράματος με περιοχή Καλυμνίων – τη σημερινή Εξοχή -.
• Έργο εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας
Για τη Βουλιαγμένη
• Κατασκευές και αναπλάσεις στην περιοχή του Μεγάλου Καβουρίου
• Ανέγερση Γυμνασίου Βουλιαγμένης

Επιπλέον, περιλαμβάνει έργα που αφορούν το σύνολο του Δήμου μας όπως:
• Δημοτική οδοποιία – συντήρηση οδών – επισκευή τσιμεντόδρομων
• Κατασκευή δαπέδων ασφαλείας για παιδικές χαρές
• Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρηστων χώρων
• Κατασκευές – Ανακατασκευές – Αποκατάσταση κατειλημμένων πεζοδρομίων
• Κατασκευές για υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων
• Κατασκευή υποδομής & τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας
• Κατασκευή δαπέδων από κουρασάνι σε κοινόχρηστους χώρους
• Ανάπλαση δημοτικών κοιμητηρίων
• Κατασκευή – ανακατασκευή αθλητικών χώρων
• Ανακατασκευή δημοτικών κτιρίων

καθώς και την εκπόνηση πολύ σημαντικών μελετών, όπως
• Μελέτη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων
• Προμελέτη για διαχείριση & αναβάθμιση παραλιακού μετώπου
• Μελέτη θορύβου για τοποθέτηση ηχοπετασμάτων σε κεντρικούς δρόμους
• Μελετη εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό και δημόσιο φωτισμό

Ο Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, κ. Σπύρος Πανάς,με αφορμή την ψήφιση του προϋπολογισμού, και αφού εκθείασε τις άοκνες προσπάθειες του Αντιδημάρχου Οικονομικών και το υψηλής ποιότητας έργο του ιδίου και των υπηρεσιών του, υπογράμμισε:
« Με σεβασμό στα χρήματα του δημότη και λαμβάνοντας υπόψη μας το νέο ασφυκτικό πλαίσιο που μας υποχρεώνει, αφ’ ενός να λειτουργήσουμε με μειωμένη κρατική χρηματοδότηση, αφ’ ετέρου να περιορίσουμε δραστικά τις δαπάνες μας, παρουσιάσαμε ως Διοίκηση και ψηφίσαμε ως Δημοτικό Συμβούλιο τον προϋπολογισμό του 2014. Σε αυτόν αποτυπώνεται με ξεκάθαρο τρόπο η προτεραιότητα που δίνουμε για την εκτέλεση έργων απαραίτητων στην πόλη, αλλά και η πετυχημένη προσπάθειά μας να μειώσουμε τα χρέη του παρελθόντος. Παράλληλα, παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, θα εξακολουθήσουμε και τη χρονιά αυτή να παρέχουμε τις ίδιες χρήσιμες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους κατοίκους και επαγγελματίες της πόλης μας.»

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.