Βγαίνουν από τα…αριστερά στα 3Β για τον Αστέρα! – δείτε το VIDEO από τη συνεδρίαση
Bγαίνουν από τα …αριστερά στο Δημοτικό Συμβούλιο  Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης με το ψήφισμα για την αξιοποίηση του Αστέρα Βουλιαγμένης.  Λένε ναι στην ήπια τουριστική ανάπτυξη και όχι στο τσιμέντο και στην δημιουργία καζίνο.

Και εξαγγέλουν δυναμικές κινητοποιήσεις!

ΨΗΦΙΣΜΑ
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης
για το ζήτημα της Αξιοποίησης της Έκτασης του Αστέρα Βουλιαγμένης

Η Εθνική Τράπεζα αποφάσισε όπως προχωρήσει στη πώληση του Αστέρα. Για να επιτύχει καλύτερο τίμημα έπεισε την Πολιτεία να προικοδοτήσει με τσιμέντο τον Αστέρα σε βάρος των δημοτών, του περιβάλλοντος και της περιοχής.
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι αδιαφανής και πρωτοφανής. Όχι μόνο δεν ζητήθηκε η γνώμη του Δήμου αλλά δεν υπάρχει καν ενημέρωση.

Οι υποψήφιοι επενδυτές θα συμμετέχουν στη διαμόρφωση του σχεδίου ΕΣΧΑΔΑ όπως τους βολεύει χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το συμφέρον των δημοτών, οι περιβαλλοντολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις από την πώληση και κυρίως οι όροι της.
Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν διατυπώνει αντίρρηση στην αλλαγή της ιδιοκτησίας του Αστέρα αλλά είναι απόλυτα αντίθετο αυτή να γίνει έχοντας ως προϋπόθεση την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και ως συνέπεια τη δραματική αλλαγή της φυσιογνωμίας της περιοχής. Λέει όχι στην απόπειρα να θυσιαστεί η περιοχή και οι δημότες στο βωμό απλώς ενός καλύτερου τιμήματος υπέρ της Τράπεζας με τη σύμπραξη της Κυβέρνησης.

Θα σταθεί αποφασιστικά και μέχρι τέλους, με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως με την συνεχή κινητοποίηση των κατοίκων της περιοχής μας, μέχρι να ευοδωθεί η προσπάθειά μας, απέναντι στην απόπειρα να καταστραφεί η Βουλιαγμένη και η ευρύτερη περιοχή.

Ας μην αμφιβάλλει κανείς από όσους εμπλέκονται ή θα εμπλακούν στην υπόθεση ότι αυτό που λέμε το εννοούμε πλήρως.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, με αφορμή την αδιαφανή διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη κι αφορά τη δήθεν αξιοποίηση της έκτασης του Αστέρα Βουλιαγμένης, η οποία βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου μας, που θα επιφέρει αλλαγή στης φυσιογνωμία της περιοχής και το ενδεχόμενο λειτουργίας καζίνο στον ίδιο χώρο, δηλώνει τα παρακάτω:

• Για το Δήμο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, κανένα σχέδιο αξιοποίησης της συγκεκριμένης έκτασης δεν μπορεί να υλοποιηθεί, αν δεν έχει την αποδοχή της τοπικής κοινωνίας και την έγκριση του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου. Καταγγέλλουμε τη Διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ και της Εθνικής Τράπεζας, που προωθούν εδώ και μήνες ερήμην του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας αυτή τη διαδικασία, χωρίς να ζητούν τη δική μας άποψη.

• Ο Δήμος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης δεν πρόκειται να συναινέσει σε οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης στο ακίνητο μέσω ΕΣΧΑΔΑ, στο όνομα της δήθεν αξιοποίησης και με επίφαση την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον η αλλοίωση του χαρακτήρα και της φυσιογνωμίας αυτής της ξεχωριστής περιοχής και η υποβάθμιση της ζωής των δημοτών.
• Δεν θα ανεχθούμε να πληρώσει η Βουλιαγμένη και η ευρύτερη περιοχή τις λανθασμένες επιλογές των κυβερνήσεων του παρελθόντος που οδήγησαν τις Τράπεζες σε εξαιρετικά δυσμενή θέση. Δεν θα επιτρέψουμε να καταστραφεί ένας τόπος εξαιρετικής ομορφιάς, εθνικό σημείο αναφοράς λόγω της ιδιαίτερης θέσης και φυσιογνωμίας του, για να εξυπηρετηθούν οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της Εθνικής Τράπεζας, η οποία θα εισπράξει το 75% του τιμήματος της πώλησης, στο όνομα της εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους.

• Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στο ενδεχόμενο να προστεθεί έστω και ένα επιπλέον τετραγωνικό μέτρο τσιμέντο στην συγκεκριμένη έκταση.
• Είμαστε αντίθετοι με οποιαδήποτε αλλαγή χρήσεως και υπέρμετρη οικιστική επιβάρυνση.
• Είμαστε αντίθετοι στη δημιουργία ενός κλειστού club νέων κατοίκων με τίμημα την καταστροφή της περιοχής και την υποβάθμιση της ζωής των δημοτών.
• Η θέση μας είναι να διατηρηθεί ως έχει μέχρι σήμερα η χρήση της περιοχής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. ΦΕΚ/254/Δ/2004.
• Η μόνη δυνατή επέμβαση που είναι θεμιτή και λαμβάνει υπόψη το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον είναι να επιτραπεί στη συγκεκριμένη έκταση η ανακαίνιση και ο εκσυγχρονισμός των νομίμως υφιστάμενων τουριστικών εγκαταστάσεων.
• Ο μόνος χαρακτήρας που δεχόμαστε ότι μπορεί να υπάρξει για το ακίνητο, είναι ο τουριστικός και η μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση που μπορεί να γίνει ανεκτή, είναι αυτή της λειτουργίας όλων των ξενοδοχειακών μονάδων.
• Απορρίπτουμε κάθε σχέδιο οικιστικής ανάπτυξης, στο οποίο περιλαμβάνεται η αλλαγή των χρήσεων γης και προωθείται ως κύρια χρήση στο ακίνητο, αυτή της κατοικίας. Δεν θα επιτρέψουμε να κτιστεί ούτε ένα σπίτι, δεν θα επιτρέψουμε να προστεθεί ούτε ένα κυβικό μέτρο μπετόν. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η αλλοίωση του φυσικού τοπίου από την προσθήκη νέων κτιρίων και νέων χρήσεων, αλλά και από τον πληθυσμιακό φόρτο που θα προκαλέσει στην ευρύτερη περιοχή αυτού του είδους η παρέμβαση.
• Απορρίπτουμε κάθετα τη λειτουργία καζίνο στην περιοχή του Αστέρα Βουλιαγμένης.
• Δηλώνουμε ότι θα προσφύγουμε στην Δικαιοσύνη και θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα που έχουμε σε νομικό επίπεδο, για να αποτρέψουμε την καταστροφή της περιοχής μας, στο όνομα μιας κατ’ επίφαση ανάπτυξης.

Με βάση τα παραπάνω:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
1. Από την Πολιτεία και τα αρμόδια όργανά της να μην επιτρέψει με κανένα τρόπο να προστεθεί έστω κι ένα τετραγωνικό μέτρο περισσότερο τσιμέντο, στο ακίνητο του Αστέρα Βουλιαγμένης.
2. Από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και τις Διοικήσεις του ΤΑΙΠΕΔ και της Εθνικής Τράπεζας να σταματήσουν άμεσα κάθε διαδικασία και σχέδιο «δήθεν αξιοποίησης», που θα έρχεται σε αντίθεση με τα όσα προβλέπονται στο ΦΕΚ 254/Δ/2004.
3. Από τη Διοίκηση της ΕΤΕ να εκπονήσει σχέδιο ανάπτυξης και εκμετάλλευσης εντός των ορίων της συνταγματικής προστασίας και του νόμου με βάση το ισχύον νομικό καθεστώς.
4. Από την Πολιτική Ηγεσία των Υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, να μην εγκρίνουν κανένα Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημόσιου Ακινήτου ( ΕΣΧΑΔΑ), που θα τροποποιεί τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης, δίνοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα σε υποψήφιους επενδυτές να αναπτύξουν στο ακίνητο του Αστέρα άλλες χρήσεις, πέραν των ήδη υπαρχόντων.
5. Να μην δοθεί άδεια λειτουργίας καζίνο στην περιοχή.

ΚΑΛΟΥΜΕ
Τους κατοίκους του Δήμου Βάρης – Βούλας- Βουλιαγμένης να είναι σε εγρήγορση και έτοιμοι να συμμετάσχουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, με σκοπό την αποτροπή υλοποίησης κάθε «αναπτυξιακού σχεδίου» που θα έρχεται σε αντίθεση με τη σημερινή φυσιογνωμία της περιοχής. Τους βουλευτές της Εκλογικής μας Περιφέρειας, όλων των κομμάτων, να ασκήσουν όλες τις δυνατότητες που τους δίνει ο θεσμικός τους ρόλος, για να αποτρέψουν τη δημιουργία δυσάρεστων τετελεσμένων στην περιοχή μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
• Την ενημέρωση όλων των πολιτικών αρχηγών.
• Την ενημέρωση του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
• Τη δημοσίευση ανοικτής επιστολής προς τον Πρωθυπουργό.
• Την ενημέρωση της διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ.
• Την ενημέρωση της διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας.
• Την υλοποίηση κάθε νόμιμης αντίδρασης και τη συγκρότηση νομικής ομάδας υποστήριξης
υψηλού κύρους.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕ
Το Δήμαρχο και τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων να προβούν σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, προκειμένου να διαφυλάξουν το συμφέρον του Δήμου και των κατοίκων.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΑ 3Β ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ

(ΠΗΓΗ LOCAL.GR)

http://www.youtube.com/watch?v=6JPL9Z4oR7o

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.