Προϋπολογισμός Δήμου Ηλιούπολης 2014… ή τα ίδια Παντελάκη μου τα ίδια Παντελή μου ;
Η ψήφιση του προϋπολογισμού είναι η κορυφαία πράξη κάθε Δημοτικού Συμβουλίου. Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό 2014 του Δήμου Ηλιούπολης, ξεκίνησε με μεγάλη καθυστέρηση, επειδή δεν υπήρχε απαρτία (κυρίως λόγω απουσίας συμβούλων της συμπολίτευσης).
Γίναμε αυτόπτες μάρτυρες του γεγονότος ότι υπάλληλος του Δήμου, με το βιβλίο παρουσιών ανά χείρας, αναζητούσε συμβούλους στο κυλικείο για να υπογράψουν, ώστε να υπάρξει απαρτία.  Σημεία των καιρών ή κάτι άλλο. Ότι και είναι πρέπει να προβληματίσει όλους.

Εντύπωση προκάλεσε  η απουσία δημοτών. Οι παρευρισκόμενοι μετρούνταν στα δάχτυλα τους ενός χεριού. Ο μικρός αριθμός των παρευρισκόμενων δημοτών δείχνει την απήχηση των συζητήσεων, πράξεων και παραλείψεων που έχει το Δημοτικό Συμβούλιο στους δημότες της πόλης. Κύριοι υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση είναι ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επίσης αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η πρόταση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου να ψηφιστεί το τεχνικό πρόγραμμα στο α΄ Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς συζήτηση και τοποθέτηση των συμβούλων. Πρότεινε στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που θα συζητιόταν ο προϋπολογισμός να γινόταν και η συζήτηση και η τοποθέτηση των συμβούλων και για το τεχνικό πρόγραμμα. Πρώτα ψηφίζουμε και μετά συζητάμε. Δημοκρατία αλά κάρτ ή άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ότι και  να πείτε μέσα είστε. Ευτυχώς σύσσωμη η αντιπολίτευση, δεν τσίμπησε και απέρριψε το κόλπο.
Δεν θα σταθούμε στα ποσά του προϋπολογισμού. Αυτά άλλωστε είναι προσωρινά αφού η συνήθεια των αναμορφώσεων έχει γίνει κανόνας. Αν δεν κάνουμε λάθος 18 φορές, έχει γίνει αναμόρφωση του φετινού προϋπολογισμού μέχρι σήμερα και ποιος ξέρει πόσες ακόμα θα γίνουν μέχρι το τέλος του χρόνου. Ο Δήμαρχος ξέρει, τα ίδια Παντελάκη μου τα ίδια Παντελή μου. Την αλήθεια θα την δούμε στον απολογισμό. Και τότε θα διαπιστώσουμε ότι μόνο οι αριθμοί ευημερούν, όλα τα υπόλοιπα είναι στη φαντασία του Δήμαρχου.

Δεν μπορούμε όμως να μην σχολιάσουμε μερικά σημεία της  εισηγητικής έκθεσης:
1.    Διαμόρφωση οδών, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις κλπ
(Δήμαρχε, αν είναι να κάνετε παρεμβάσεις όπως κάνατε παρεμβάσεις στο παρκάρισμα των αυτοκινήτων, όπου τους ζυγούς μήνες παρκάραμε τα αυτοκίνητα παράλληλα με το οδόστρωμα και τους ζυγούς κάθετα με το οδόστρωμα, ευχαριστούμε δεν θα πάρουμε, δεν χρειάζεται άλλη παρέμβαση).
2.    Τομέας καθαριότητας, υπόγειο κάδοι
(Δήμαρχε, η Ηλιούπολη ήταν από τις καθαρότερες πόλεις και την έκανες βρώμικη. Σπασμένοι κάδοι, λύματα να ξεχειλίζουν και να κινδυνεύει η υγεία των πολιτών, κάδοι χωρίς πλύσιμο και απολύμανση, αποκομιδή σκουπιδιών κατά το δοκούν, ευχαριστούμε Δήμαρχε,  δεν θα πάρουμε άλλη καθαριότητα, αυτή που έχουμε μας φτάνει-ανατρέξτε σε δημοσίευμα μας της 20 Φεβρουαρίου 2013).
3.    Ολοκλήρωση των εργασιών στο Δημοτικό Κοιμητήριο
(Δήμαρχε, θέλουμε να ζούμε σε μια πόλη, φιλική και φιλόξενη, σύγχρονη και προσβάσιμη, ανθρώπινη, καθαρή, με διαφάνεια σε όλες τις αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής, με αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου, με σεβασμό προς τον πολίτη, με καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης, με αίσθημα σιγουριάς. Φρόντισε Δήμαρχε για όλα τα παραπάνω και μετά φρόντισε και τον τόπο που θα αναπαυθούμε όταν αποδημήσουμε).
Εντύπωση προκαλεί και αγγίζει τα όρια της νομιμότητας, σύμφωνα με την σχετική   ΚΥΑ, η μη ύπαρξη βασικών αριθμοδεικτών του προϋπολογισμού, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να σχηματίσει σφαιρική άποψη.

Τέτοιους δείκτες ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε τους παρακάτω:
α) συνολικά έσοδα/έξοδα ανά κάτοικο,
β) ίδια έσοδα ανά κάτοικο,
γ) ανταποδοτικά έσοδα ανά κάτοικο,
δ) φόροι & τέλη ανά κάτοικο,
δ) έξοδα χρήσης ανά κάτοικο,
ε) επενδύσεις ανά κάτοικο,
ζ) ονομαστική κατάσταση ληξιπρόθεσμων οφειλών,
η) αναλυτική κατάσταση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων,
θ) ονομαστική κατάσταση εισπραχθείσες ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις
ι) ονομαστική κατάσταση πληρωθείσες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
κ) δείκτης ανθρώπινου δυναμικού: κόστος απασχόλησης/συνολικά έξοδα

Από την εισηγητική έκθεση λείπουν αναφορές σε ποια φιλοσοφία και κουλτούρα στηρίχθηκε η σύνταξη του προϋπολογισμού. Η αναφορά ότι ακολουθεί τις οδηγίες της σχετικής ΚΥΑ δεν κάνει κανένα σοφότερο. Λες και μπορούσε να γίνει διαφορετικά.
Θα μπορούσε παραδείγματος χάρη να αναφέρει πως γίνεται η κατανομή του παραγόμενου κοινωνικού προϊόντος από την λειτουργία του Δήμου στις γειτονιές της πόλης. Τι δράσεις θα αναπτύξει ο Δήμος, ώστε να βοηθηθούν περισσότερο οι γειτονιές με τα μεγαλύτερα  και οξυμένα προβλήματα ώστε να κλείσει η ψαλίδα μεταξύ τους. Δεν ξέρω αν μετρήθηκε το κοινωνικό προϊόν από την λειτουργία του Δήμου και πόσο είναι αυτό. Από την ανάγνωση του προϋπολογισμού, βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα ότι το κοινωνικό προϊόν δεν κατανέμεται σωστά στην πόλη και μάλλον οι συντάκτες του προϋπολογισμού δεν ξέρουν πόσο είναι ή δεν ξέρουν να το υπολογίσουν.

Μπορούμε να αναφέρουμε για παράδειγμα την υποτιθέμενη ανάπλαση της κεντρικής
πλατείας. Προέκυψε κάποιο κοινωνικό όφελος, έστω και έτσι όπως έγινε το έργο. Ποιος το καρπούται; Τι κερδίζει ο Δήμος από αυτό; Και στο κάτω – κάτω της γραφής Ηλιούπολη δεν είναι μόνο η κεντρική πλατεία.

Υστερόγραφο: 
Καλή η προσπάθεια σας, αλλά λίγη κύριε Δήμαρχε. Και εξηγούμαστε. Αν ανατρέξουμε στο excel αρχείο που στείλατε τον προϋπολογισμό και στο φύλο έσοδα, υπάρχουν γραμμές που έχει γίνει απόκρυψη (298,299 και 300).

Έτσι παρουσιάζεται ο παρακάτω πίνακας με την απόκρυψη των γραμμών:

Κωδικός Περιγραφή Ετος 2013 διαμορφωθέντα μεχρι 30/09 Ετος 2013 βεβαιωθέντα μεχρι 30/09 Ετος 2014
1411 Προϊόν δωρεών 11.200,00 5.000,00 5.000,00
1411.00 04 Δωρεά ποσού απο Εθνική Τράπεζα 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Στην εύλογη απορία μας γιατί δεν συμφωνεί το σύνολο των αναλυτικών λογαριασμών με το δευτεροβάθμιο κάναμε επανεμφάνιση των κρυμμένων γραμμών 298, 299, 300 και έτσι εμφανίζεται ο παρακάτω πίνακας:

Κωδικός Περιγραφή Ετος 2013 διαμορφωθέντα μεχρι 30/09 Ετος 2013 βεβαιωθέντα μεχρι 30/09 ETOΣ 2014
1411 Προϊόν δωρεών 11.200,00 5.000,00 5.000,00
1411.00 01 Κατασκευή Γηροκομείου επί Μαρ.Αντύπα 7-9 0,00 0,00 0,00
1411.00 02 Δωρεά αιρετών του Δήμου (απο μισθοδοσία 20% μείον 6.200,00 0,00 0,00
1411.00 03 Δωρεές κληρονομιές κλπ 0,00 0,00 0,00
1411.00 04 Δωρεά ποσού απο Εθνική Τράπεζα 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Παρατηρούμε ότι ήταν κρυμμένος ο «αμαρτωλός» κωδικός 1411.0002. Σας θυμίζει τίποτα αυτός ο κωδικός κύριε Δήμαρχε; Μήπως την περιβόητη εξαγγελία σας, που έμεινε εξαγγελία και αφορούσε την εθελοντική εισφορά ποσοστού 20% επί των μηνιαίων αποδοχών (Δημάρχου-Αντιδημάρχων), για κάλυψη ενοικίου του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Πέρυσι τουλάχιστον έστω και μετά από την δική μας παρέμβαση καλύψατε μέρος του προϋπολογιζόμενου ποσού (περίπου 11.000 €).  Φέτος τίποτα;  Γιατί;  Και το 2014 τίποτα. Γιατί;

Αν εγκαταλείψατε την εξαγγελία σας βρείτε το θάρρος να το αποδεχτείτε……

Συμπερασματικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι ο προϋπολογισμός δεν απαντά  στην αναπτυξιακή πορεία της πόλης, τις εκρηκτικές κοινωνικές ανάγκες και την φροντίδα για το σχολείο, το περιβάλλον, την γειτονιά, το νοικοκύρεμα.
Συντάχθηκε δίχως στόχο, προσανατολισμό και όραμα.
Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί ο Δήμαρχος ακολουθεί την παλαιοκομματική λογική που διδάχθηκε. Α μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για το μοντέλο που απέρχεται οριστικά.
Χωρίς αμφιβολία πάλι θα είναι ένα οικονομικό έτος χαμένο για την πόλη με ευθύνη του Δημάρχου και της πλειοψηφίας των συμβούλων που τον στηρίζει.

Για το Ενωτικό Αυτοδιοικητικό  Κίνημα
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.