Δείτε LIVE τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης
Για να παρακολουθήσετε τη σημερινή ζωντανή αναμετάδοση της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18:30 πατήστε ΕΔΩ

 

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1. Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος για την δολοφονία του Π. Φύσσα και την αντιμετώπιση του ναζισμού στη χώρα μας (εισηγητής κ. Πρόεδρος)
2. Ενημέρωση για τις εξελίξεις στο θέμα των ακινήτων του Δημοσίου (εισηγητής κ. Καραβέλος)
3. Ενημέρωση για την υπόθεση του ακινήτου της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 59 (εισηγητής κ. Καραβέλος)
4. Κανονιστική απόφαση σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Κύπρου στο τμήμα από Λεμεσού μέχρι την Παμίσου (εισηγητής κ. Χατζηδάκης)
5. Ανάπτυξη πρότασης για την βελτίωση του αστικού και περιαστικού πρασίνου της πόλης μας (εισηγητής κ.Κοκοτίνης)
6. Καθορισμός Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους, έτους 2014 (εισηγητής κ. Χατζηδάκης)
7. Καθορισμός Δημοτικού Φόρου, έτους 2014 ( εισηγητής κ. Χατζηδάκης)
8. Καθορισμός τελών Δημοτικού Κοιμητηρίου, έτους 2014 (εισηγητής κ. Χατζηδάκης)
9. Καθορισμός τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, έτους 2014 (εισηγητής κ. Χατζηδάκης)
10. Καθορισμός τελών κατάληψης περιπτέρων, έτους 2014 (εισηγητής κ. Χατζηδάκης)
11. Καθορισμός τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για εμποροπανηγύρεις, έτους 2014 (εισηγητής κ. Χατζηδάκης)
12. Καθορισμός τελών διαφήμισης, έτους 2014 (εισηγητής κ. Χατζηδάκης)
13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ» (εισηγήτρια κ. Ζαννιά)
14. Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ» (εισηγήτρια κ. Χωματά)
15. Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ» (εισηγήτρια κ. Ζαννιά)
16. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος (εισηγητής κ. Χατζηδάκης)
17. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου (εισηγητής κ. Χατζηδάκης)
18. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ» (εισηγητής κ. Θ. Γιαννόπουλος)
19. Έγκριση νομικής δέσμευσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του κοινωνικού προγράμματος «Φιλοξενία – απασχόληση παιδιών ηλικίας 2,5 έως 4,5 ετών σε παιδότοπους» (εισηγητής κ. Γιαννάκης)
20. Έγκριση νομικής δέσμευσης – πρόταση εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού του ρέματος Πικροδάφνης (εισηγητής κ. Καλαρρύτης)
21. Συμπληρωματική χρηματοδότηση και παράταση της προγραμματικής σύμβασης του έργου «Προσθήκη Α.Π.Χ. στο 10ο δημοτικό σχολείο Ηλιούπολης (Α.Μ. 41/2008) (εισηγητής κ. Παπαγεωργίου)
22. Νομική δέσμευση και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση του χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου και 5Χ5 του Β΄ Αθλητικού Κέντρου ΔΙΑΝΑ» (εισηγητής κ. Χατζηδάκης)
23. «Έγκριση διενέργειας Προμήθειας (Νομική Δέσμευση) υπόγειων κάδων απορριμμάτων (3000 lt) Δήμου Ηλιούπολης» με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο (εισηγητής κ. Παπαγεωργίου)
24. Έγκριση ή μη χρονικής παράτασης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου «Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης Δήμου Ηλιουπόλεως Νομού Αττικής»: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JESSICA ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (εισηγητής κ. Παπαγεωργίου)
25. Έγκριση της επικαιροποιημένης στατικής μελέτης για το έργο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας των περιοχών της Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου-Αυγούστου 1988/Αγωγοί αποχέτευσης όμβριων κατάντη των αναβαθμών ανάσχεσης φερτών στην Ηλιούπολη», όσον αφορά στους βασικούς συλλεκτήριους αγωγούς Σ2 και Σ3 (εισηγητής κ. Παπαγεωργίου)
26. Λήψη απόφασης για την απομάκρυνση από το Δήμο, των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, από τα ακίνητα των οδών Σαρωνικού και Κασσάνδρας (εισηγητής κ. Χατζηδάκης)
27. Ορθή επανάληψη της με αριθ. 388/2012 Α.Δ.Σ. που αφορά την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηλιούπολης και του Πανεπιστημίου Πειραιά για την εκτέλεση του έργου: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου του Γεωγραφικού Πληροφοριακού συστήματος (GIS) του Δήμου Ηλιούπολης» (εισηγήτρια κ. Μαρκουλάκη)
28. Λήψη απόφασης για την μίσθωση δημοτικού χώρου (εισηγητής κ. Χατζηδάκης)
29. Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών (εισηγητής κ. Χατζηδάκης)
30. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους (εισηγητής κ. Χατζηδάκης)
31. Επικύρωση πρακτικών της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Ψήφιση Πίστωσης (εισηγητής κ. Αντζινάς)
32. Λήψη απόφασης για την επιστροφή ή μη του 50% του προστίμου ΤΑΠ λόγω προσκόμισης νέων δικαιολογητικών (εισηγητής κ. Χατζηδάκης)
33. Ενημέρωση σχετικά με τη διαχείριση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων μετά την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας (εισηγητής κ. Αναστόπουλος)
34. Ενημέρωση για την παραλαβή και ανάπτυξη στην πόλη 600 κάδων ανακύκλωσης και ενός απορριμματοφόρου (εισηγητής κ. Σεφτελής)
35. Πρόταση ανασύνθεσης του Συμβουλίου κατά της Παραβατικότητας (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
36. Έκτακτες Οικονομικές ενισχύσεις (εισηγητής κ. Γιαννάκης)
37. Έγκριση τεχνικής έκθεσης, ανάληψη νομικής δέσμευσης και ορισμός επιτροπής παρακολούθησης για την διεξαγωγή της 46ης εθελοντικής αιμοδοσίας (εισηγητής κ. Γιαννάκης)
38. Ακύρωση της δημοσιονομικής δέσμευσης λόγω ματαίωσης της «Προμήθειας ειδών ένστολου προσωπικού» (Α.Μ. ΔΑ2/2013) (εισηγητής κ. Χατζηδάκης)
39. Ορθή επανάληψη της 272/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην παραχώρηση ή μη χώρου απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης αυτοκινήτου Ρ – 40 επί των οδών Θράκης και Αλιμούντος (15ο Δημοτικό Σχολείο) (εισηγητής κ. Χατζηδάκης)
40. Άδεια τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) στην νησίδα της οδού Κύπρου στην συμβολή της με την οδό Πλούτωνος (εισηγητής κ. Χατζηδάκης)
41. Λήψη απόφασης για μετατόπιση περιπτέρου από Σοφ. Βενιζέλου 47 σε Σοφ. Βενιζέλου 49 – 51 (εισηγητής κ. Χατζηδάκης)
42. Έγκριση ή μη παραχώρησης χώρου στάθμευσης (Ρ-72) αυτοκινήτου λόγω αναπηρίας επί της οδού Χ. Τρικούπη 3 και Πύρρωνος 15 (εισηγητής κ. Χατζηδάκης)
43. Λήψη ή μη απόφασης δια την έγκριση αλλαγής χρέωσης αποχετευτικού αγωγού έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του κ. Μ. Τσιμιδόπουλου (εισηγητής κ. Χατζηδάκης)
44. Παράταση προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Φλέμινγκ» (εισηγητής κ. Χατζηδάκης)
45. Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε δρόμους περιοχής Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ. 21/2009) (κ. Χατζηδάκης)

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.