Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα πρόστιμα σε Πόντιους και Κρήτες
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ελληνικού-Αργυρούπολης ενηµερώθηκε για τα πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής και καθορισµού αποζηµίωσης αυθαίρετης χρήσης δηµοσίου κτήµατος που θυροκόλλησε ,  στις 28/6/13, η Κτηµατική Υπηρεσία Πειραιά του Υπουργείου Οικονοµικών στην Ένωση ΠοντίωνΣουρµένων και στο Σύλλογο Κρητών Ελληνικού «Ο Ψηλορείτης» . Με αυτά η Κτηµατική Υπηρεσία Πειραιά αποβάλει την Ένωση και το Σύλλογο από τις εγκαταστάσεις τους στην πρώην αµερικανική
βάση του Ελληνικού, στο πλαίσιο της εκκαθάρισης του χώρου από τις υφιστάµενες χρήσεις µε σκοπό τη διευκόλυνση της εκποίησης του πρώην αεροδροµίου και της παραλίας του Αγίου Κοσµά. και καθορίζει αποζηµίωση 109.206,72 € και 74.832,58 € σε βάρος της Ένωσης και του Συλλόγου αντίστοιχα για τη χρήση των εγκαταστάσεων τους από τον Ιούνιο του 2008 έως τον Ιούνιο του 2013.
Οι απαράδεκτες αυτές ενέργειες εκ µέρους της Κτηµατικής Υπηρεσίας Πειραιά συµβαίνουν τη στιγµή που η Ένωση και ο Σύλλογος βρίσκονται σε επαφή µε την Ελληνικό ΑΕ προκειµένου να εξευρεθεί τρόπος για τη συνέχιση της χρήσης των εγκαταστάσεων τους και να οριστεί ένα προσιτό για τιςδυνατότητες τους τίµηµα.
Μετά απο τα ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει ότι:
· Είναι απόλυτα αντίθετο µε τα µέτρα σε βάρος της Ένωση Ποντίων Σουρµένων , του Συλλόγου Κρητών Ελληνικού «Ο Ψηλορείτης» καθώς και όλων των άλλων φορέων και συλλόγων που δραστηριοποιούνται στους χώρους του πρώην αεροδροµίου. Η Ένωση και ο Σύλλογος είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την ιστορία και την κοινωνική ζωή της πόλη µας, µε τις δράσεις της τοπικής
αυτοδιοίκησης, σχολείων και άλλων συλλόγων της περιοχής και εξαρτώνται άµεσα από τους χώρους στους οποίους στεγάζονται. Οι χώροι που χρησιµοποιούν εντός της έκτασης του πρώην αεροδροµίου έχουν παραχωρηθεί επίσηµα από το Γ.Ε.Αεροπορίας και διαµορφώθηκαν και συντηρούνται εδώ και χρόνια µε εθελοντική εργασία των µελών τους και µε χρήµατα που προέρχονται από το υστέρηµα τους. Στους χώρους αυτούς παράγουν πλούσιο πολιτιστικό έργο,  προς όφελος όχι µόνο των µελών της, αλλά συνολικά του ποντιακού και κρητικού στοιχείου και της κοινωνίας. Η δράση τους ως σηµαντικών φορέων πολιτισµού, συνάδει πλήρως µε το χαρακτήρα του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου, προβλέπεται από την πρόταση του ΕΜΠ και σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να αποµακρυνθούν.
· Θα υποστηρίξει την Ένωση και το Σύλλογο-που συντηρούν τις εγκαταστάσεις της µε υψηλό κόστος
που βαρύνει τα µέλη τους- στις πρωτοβουλίες που θα αναλάβουν για να αντιµετωπίσουν την
ανάκληση των πρωτοκόλλων που τους οδηγούν στη διάλυση.
· Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, στον Υπουργό Οικονοµικών, στους Αρχηγούς των κοµµάτων, στους Βουλευτές, στο Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου, στην Κτηµατική Υπηρεσία Πειραιά, στην Ελληνικό ΑΕ, στην Παµποντιακή Οµοσπονδία Ελλάδος, στο Σύνδεσµο Ποντιακών Σωµατείων
Νοτίου Ελλάδος, στην Πανελλήνια Οµοσπονδία Κρητικών Σωµατείων και στην Παγκρήτιο Ένωση.
Το ∆.Σ µετά απο διαλογικη συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ τα εξής:
Είναι απόλυτα αντίθετο µε τα µέτρα σε βάρος της Ένωση Ποντίων Σουρµένων , του Συλλόγου Κρητών Ελληνικού «Ο Ψηλορείτης» καθώς και όλων των άλλων φορέων και συλλόγων που δραστηριοποιούνται στους χώρους του πρώην αεροδροµίου. Η Ένωση και ο Σύλλογος είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την ιστορία και την κοινωνική ζωή της πόλη µας, µε τις δράσεις της τοπικής
αυτοδιοίκησης, σχολείων και άλλων συλλόγων της περιοχής και εξαρτώνται άµεσα από τους χώρους στους οποίους στεγάζονται. Οι χώροι που χρησιµοποιούν εντός της έκτασης του πρώην αεροδροµίου έχουν παραχωρηθεί επίσηµα από το Γ.Ε.Αεροπορίας και διαµορφώθηκαν και συντηρούνται εδώ και χρόνια µε εθελοντική εργασία των µελών τους και µε χρήµατα που προέρχονται από το υστέρηµα τους. Στους χώρους αυτούς παράγουν πλούσιο πολιτιστικό έργο,  προς όφελος όχι µόνο των µελών της, αλλά συνολικά του ποντιακού και κρητικού στοιχείου και της κοινωνίας. Η δράση τους ως σηµαντικών φορέων πολιτισµού, συνάδει πλήρως µε το χαρακτήρα του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου, προβλέπεται από την πρόταση του ΕΜΠ και σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να αποµακρυνθούν.
· Θα υποστηρίξει την Ένωση και το Σύλλογο-που συντηρούν τις εγκαταστάσεις της µε υψηλό κόστος που βαρύνει τα µέλη τους- στις πρωτοβουλίες που θα αναλάβουν για να αντιµετωπίσουν την ανάκληση των πρωτοκόλλων που τους οδηγούν στη διάλυση.
· Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων,  στον Υπουργό Οικονοµικών, στους Αρχηγούς των κοµµάτων, στους Βουλευτές, στο Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου, στην Κτηµατική Υπηρεσία Πειραιά, στην Ελληνικό ΑΕ, στην Παµποντιακή Οµοσπονδία Ελλάδος, στο Σύνδεσµο Ποντιακών Σωµατείων
Νοτίου Ελλάδος, στην Πανελλήνια Οµοσπονδία Κρητικών Σωµατείων και στην Παγκρήτιο Ένωση.
Η παρούσα απόφαση ελαβε α.α. 213/13
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.