Ελληνικό – Αργυρούπολη: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των εργασιών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
σας παρακαλούµε να προσέλθετε στο ∆ηµαρχείο, σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 3/7/2013, ημέρα

Τετάρτη και ώρα 19:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω :
ΘΕΜΑ ΑΡ.ΕΙΣ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦ.
1 227 ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ (ΟΠ∆) ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΗΝ 101/13 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΕ.

 • 2 223 ΠΡΟΩΡΗ ΛΥΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
 • 3 222 “Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
 • “Ανακατασκευή οδών και πεζοδροµίων
 • 4 224 “Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
 • “Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα οδών ∆ήµου Ελληνικού “ΘΗΣΕΑΣ”” “
 • 5 228 ΠΑΡΟΧΗ Η ΜΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΣΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΤΟΥ ΟΝΑ∆ΕΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013
 • 6 230 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΑΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
 • 7 231 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΗΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
 • ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
 • 8 233 ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΡΩΝ ∆ΗΜΟΤΩΝ
 • 9 196 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
 • 10 237 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – 
 • ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
 • ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
 • 11 238 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΕΡΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΑΠΟ “ΠΡΟΣΤΙΜΑΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ
 • ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ” ΤΩΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 52/26-10-2012 & 
 • 11/26-2-2013 ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ .
 • 12 234 ΜΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
 • 13 239 ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • 14 235 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
 • 15 236 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΝΑ∆ΕΑ
 • 16 240 Λήψη απόφασης και ψήφιση πίστωσης για συµπληρωµατική επιχορήγηση στην
 • Ένωση Ποντίων Σουρµένων απο έσοδα του Ποντιακού Πανηγυριού 2013.

Αργυρούπολη 28/6/2013
Ο Πρόεδρος του
∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΜΠΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.