Στις 10 Ιουνίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο
Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 22η/2013 Δημόσια Ανοικτή- Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, την 10η Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για πρόταση κήρυξης της παραλιακής περιοχής της Δ.Ε Βουλιαγμένης ως αρχαιολογικού χώρου.

2. 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2013 και έγκριση δαπάνης.

3. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013-Κατανομή ΣΑΤΑ.
Σχετικά: Απόφαση 4/2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής.

4. Έγκριση Διενέργειας του διαγωνισμού του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ”.

5. Kριτήρια επιβολής οικονομικής εισφοράς (τροφεία) στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.
Σχετικά: Απόφαση 56/2013 του Δ.Σ του Οργανισμού Αθλητισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης (Ο.Α.Π.Π.Α).

6. Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ΟΠΔ (σχετ. με τα με αρ. πρωτ. 22203/9.5.2013 και 22232/9.5.2013 Υ.Σ).
Σχετικά: Απόφαση 83/2013 της Οικονομικής Επιτροπής.

7. Oρισμός πενταμελούς επιτροπής για την επιλογή των συμμετεχόντων παιδιών κατά τη θερινή περίοδο 2013 του Κ.Δ.Α.Π Δήμου Βάρης-Βού-
λας-Βουλιαγμένης.

8. Συγκρότηση της Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν.3669/2008 για το έργο “Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων δευτερεύοντος δικτύου ΟΜΑΔΑ Α/2010”.

9. Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση τμήματος λόφου Αλεξ. Παπαναστασίου (BABOO VILLAGE).

10. Λήψη απόφασης για τη μετονομασία του Αθλητικού Κέντρου Βάρης σε “Αθλητικό Κέντρο Μπαγλατζή”.
Σχετικά: Απόφαση 20/2013 της Δημοτικής Κοινότητας Βάρης.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.