249.000 ευρώ για την κατασκήνωση – ανοιχτός διαγωνισμός
Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» κα Θάνου Μαρία, διακηρύσσει ότι την
28/05/2013 ημέρα: Τρίτη και ώρα 09:00 – 09:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αγίου
Δημητρίου (στον 2ο όροφο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) στην οδό Αγίου Δημητρίου 55 στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, θα διεξαχθεί Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός , με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί του τιμολογίου μελέτης (χαμηλότερη τιμή χρέωσης ανά
κατασκηνωτή) για την εργασία: Οργάνωση και λειτουργία Κατασκήνωσης του Δήμου έτους 2013 , σε εκτέλεση της υπ. αρ. 36/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ. Ενδεικτικός προϋπολογισμός #249.004,80# Εuro, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Προσφορές μπορούν να υποβάλλουν :
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, που αποδεδειγμένα ασχολούνται βάσει του καταστατικού τους με τον σχεδιασμό και εκπόνηση εκπαιδευτικών, δημιουργικών προγραμμάτων βιωματικού χαρακτήρα για παιδιά στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή,  κατασκηνώσεις πάσης φύσης για λογαριασμό Δήμων και άλλων φορέων.
Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο (2%) τοις εκατό επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Έντυπα σχετικά με το διαγωνισμό δίνονται στα γραφεία του Δήμου Αγίου Δημητρίου, από την : κα Τσουκιά Ισμήνη υπάλληλο του ΟΠΚΑΠ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη Δ/νση : Αγίου Δημητρίου 55 – Τ.Κ. 17343 Άγιος Δημήτριος στον 2ο
όροφο στο Γραφείου του Δ.Σ., τηλέφωνο επικοινωνίας 2132007713 από τις 22/04/2013 ημέρα Δευτέρα.
Η διακήρυξη αναρτήθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΘΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.