Πρόσκληση 39ης συνεδρίασης – 2012 της Οικονομικής Επιτροπής
Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα
στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Λήψη απόφασης για λογιστική τακτοποίηση – έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος,
από προμήθειες τραπεζών της ΑΤΕ.
2. Λήψη απόφαση για απόδοση Παγίας έτους 2012.
3. Λήψη απόφασης για λογιστική τακτοποίηση – έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος
από ποσό κατάσχεσης στην ΑΤΕ.
4. Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 70.000,00€ σε βάρος του Κ.Α.
30.7323.37 και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο: Κατασκευή νέων
κλιμάκων στην οδό Όθωνος
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.