Πρόσκληση 20ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημοτικό Κατάστημα στις 12
Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.
3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) » στην εταιρεία “Α.ΤΟΠΟΥΖ- Π. ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ ΟΕ” επί
της οδού ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ & ΠΑΠΑΓΟΥ αρ. 34.
2. Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) » στον κ. ΣΥΝΤΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
επί της οδού ΑΪΔΙΝΙΟΥ αρ. 9.
3. Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ) » στον κ.
ΜΟΥΤΑΦΗ ΓΕΩΡΓΙΟ επί της οδού ΘΑΛΕΙΑΣ αρ. 5.
4. Λήψη απόφασης για διόρθωση της υπ’ αριθμ. 85/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με
θέμα “Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΣΝΑΚ
ΚΑΦΕ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ» στην κα MALANOWSKA MARZANNA επί της οδού ΑΝ .
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ αρ.2” στο σκέλος που αφορά το αντικείμενο εργασιών.
5. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αίτηση της
εταιρείας Κ. & Π. Μυριωδιάς ΑΕΒΒΕ για τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν
της βιοτεχνίας του.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.