Δήμος Ηλιούπολης > Ανακοίνωση – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Ο Δήμος Ηλιούπολης προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση με ανοιχτή διαδικασία της υπηρεσίας με αντικείμενο «Υποστήριξη Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ηλιούπολης σε θέματα που άπτονται στις αρμοδιότητες ενεργειακού επιθεωρητή, για υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Ενέργειας Ηλιούπολης», σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006) και τη σχετική τροποποίηση αυτού βάσει του Άρθρου 20, Παράγρ. 13 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23-12-2008) και το Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ Α’ 11), και το άρθρο 38, παρ. 1 της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749.
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικότερα με βάση την ένταξη πράξης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ με κωδ. MIS 374769 σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 1096/19-3-2012 Απόφαση του προέδρου της ΜΟΔ Α.Ε.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους τις εργάσιμες ώρες και ημέρες στο Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 210 9970062, 2109970068. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την παρέλευση τουλάχιστον 15 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης, ήτοι την 11/1/2013.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν καθημερινά, εργάσιμες ώρες και ημέρες τα σχετικά τεύχη από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου (Λ. Πρωτόπαππα & Σοφ. Βενιζέλου 112-114, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.