40η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής
Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας καλούμε σε συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την  11η Δεκεμβρίου  2012, ημέρα Tρίτη και ώρα  9.30 π.μγια να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 116.402,47 € που αφορά την καταβολή αποζημίωσης ρυμοτομούμενης συνολικής έκτασης 500,55 τ.μ. που βρίσκεται στην περιοχή Ευρυάλη στο Ο.Τ. 355 επί της οδού Ελ. Βενιζέλου με πρόσοψη στην οδό Αϊδινίου, εντός σχεδίου πόλεως και των σχετικών δικαστικών εξόδων στις κ.κ. Ευτυχία Αντωνίου του Κων/νου και Μαρία Αντωνίου του Κων/νου, ποσοστού 12,5% εκάστη καθώς και της αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου τους.

Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 144,48 € στον κ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ, για την εκτέλεση της με αρ. 1430/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.036,11 € στον κ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ για την εκτέλεση της με αρ. 1431/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση και κατάργηση δίκης, που αφορά στην εξόφληση οφειλής προς τις κ.κ. Αναστασία Αργυροπούλου και Καλλιρρόη Ταμπάκη.

Λήψη απόφασης για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού της διαχείρισης των ληφθέντων χρημάτων προς εξόφληση του φόρου κληρονομιάς ακινήτου επί της οδού Αριστοτέλους 29 και Αριστίππου της θανούσης Άννας Βαρικοπούλου που περιήλθε στο Δήμο κατόπιν των με αρ. 60/12 και 193/12 πράξεων του Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής.

Λήψη απόφασης για ανατροπή της με αρ. 300/28.6.2012 έκθεσης (πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης κατά το ποσό των 10.000,00 €, την αποδέσμευση της σχετικής πίστωσης και την εκ νέου έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 254.000,00 € για έργο «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (αρ. μελ. 39/12)».

Έγκριση δαπάνης διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνολικού ποσού 120.000,00 € που αφορά  α) «Προμήθεια υλικών οδοποιϊας και ασφαλτικού» καιβ) «Προμήθεια λοιπών υλικών συντήρησης τεχνικών και οικοδομικών εργασιών» και κατάρτιση των σχετικών όρων της διακήρυξης.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 20.000,00 € που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Διαρρύθμιση – Συντήρηση κτιρίου Πρόνοιας οδού Αριστίππου και Αριστοτέλους» έγκριση των συντασσόμενων τευχών και καθορισμό των όρων διακήρυξης.

Λήψη απόφασης για έγκριση των συντασσόμενων τευχών της (83/2012) μελέτης, για την πραγματοποίηση της δαπάνης παροχής υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «Αντικατάσταση συστήματος άρδευσης και χλοοτάπητα στο 6ο Δημοτικό Γυμναστήριο» πρ/σας δαπάνης 60.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ).

Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 10.000,00 € (με ΦΠΑ) που αφορά τη Μελέτη με τίτλο «Οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση οδών για κατασκευή αγωγού αποχέτευσης»

Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 10.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Επείγουσες εργασίες Πολιτικής Προστασίας»

Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 210,33 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Χαράλαμπου Μπουκουβάλα για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 632,22 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Αλέξανδρου Τσάπελη για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

Έγκριση της με αρ. 4792/2012 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση στο δικηγόρο Αθηνών κ. Γεράσιμο Φιλόπουλο.

Έγκριση της με αρ. 4884/2012 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση.

Έγκριση της με αρ. 4885/2012 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο κ. Νικόλαο Πινάτση.

 

 

 

 

 

 

 

Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ“Ή συμμορφώνεστε ή φεύγετε” – Tελεσίγραφο του Δήμου Αλίμου για την κακοποίηση του παραλιακού μετώπου

 α/α

Ο Αντιδήμαρχος

Αριστείδης Παναγόπουλος

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.