Στην Αστήρ Παλλάς η μαρίνα Βουλιγμένης
 
Στην Αστήρ Παλλάς κατακυρώθηκε μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό της ΕΤ.Α.Δ, η μακροχρόνια εκμίσθωση του τουριστικού λιμένα Βουλιαγμένης Αναλυτικότερα, στις 31 Οκτωβρίου 2012 υπεγράφη μεταξύ της ΕΤ.Α.Δ., και της «ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», της οποίας η Αστήρ Παλλάς είναι μέτοχος κατά 100% και η οποία συνεστήθη αποκλειστικά για την εκμετάλλευση του τουριστικού λιμένα Βουλιαγμένης, η Σύμβαση Μακροχρόνιας Μίσθωσης του Τουριστικού Λιμένα Βουλιαγμένης διάρκειας 40 ετών αρχόμενης από την ημερομηνία παράδοσης της μαρίνας. Με την υπογραφή της σύμβασης κατεβλήθη στην ΕΤ.Α.Δ μίσθωμα 12,9 εκ. ευρώ ήτοι το 30% του συνολικού μισθώματος ύψους 43.000.000 ευρώ, πλέον αναλογούντων φόρων και τελών κ.λ.π.
H Aνακοίνωση:

Η ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ (Εταιρεία) στα πλαίσια της υποχρέωσης δημοσιοποίησης σημαντικών πληροφοριών κατά τον Ν. 3340/2005 και την απόφαση ΕΚ 3/347/2005 ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της κατακύρωσης στην Εταιρεία πλειοδοτικού διαγωνισμού, ο οποίος είχε προκηρυχθεί από την «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΤ.Α.Δ.) παλαιότερα με την επωνυμία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» για την μακροχρόνια εκμίσθωση του τουριστικού λιμένα Βουλιαγμένης

και κήρυξης της Εταιρείας, ως οριστικής αναδόχου, υπεγράφη την 31η Οκτωβρίου 2012 μεταξύ αφ’ ενός μεν της ΕΤ.Α.Δ., ως εκμισθώτριας, αφ’ ετέρου δε της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», της οποίας η Εταιρεία είναι μέτοχος κατά 100% και η οποία συνεστήθη αποκλειστικά για την εκμετάλλευση του τουριστικού λιμένα Βουλιαγμένης, ως μισθώτριας (Μισθώτρια) και της Εταιρείας, ως εγγυήτριας, η Σύμβαση Μακροχρόνιας Μίσθωσης του Τουριστικού Λιμένα Βουλιαγμένης (Σύμβαση) διάρκειας σαράντα (40) ετών αρχόμενης από την ημερομηνία παράδοσης της μαρίνας.

Με την υπογραφή της Σύμβασης κατεβλήθη από τη Μισθώτρια στην ΕΤ.Α.Δ μίσθωμα εξ ΕΥΡΩ δώδεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (12.900.000) ως 30% του συνολικού μισθώματος ύψους ΕΥΡΩ σαράντα τριών εκατομμυρίων (43.000.000), πλέον αναλογούντων φόρων και τελών κ.λ.π.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.