Πρόσληψη καθαρίστριας στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Αργυρούπολης
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης ύστερα από την υπ΄αριθ. 32/2012 απόφασή της, πρόκειται να προσλάβει εργολάβο καθαρισμού με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Αργυρούπολης για το διάστημα 15/11/2012 έως 30/6/2012. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4002/2011 άρθρο 69, του Ν.1894/90 το άρθρο 5, το άρθρο 35 του Ν3577/2007 και το άρθρο 36 του Ν 3699/2008.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν από 31-10-2012 έως και 9-11-2012 στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης που είναι η έδρα της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση
2. Βεβαίωση εντοπιότητας
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας ως εργολάβος καθαρισμού με μίσθωση έργου σε σχολείο
5. Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που θα βοηθήσει την πρόσληψη
6. Υπεύθυνη δήλωση που να φαίνεται αν έχει συνάψει σύμβαση και με άλλο σχολείο
H παρούσα να τοιχοκολληθεί στο παραπάνω σχολείο και στο δημαρχιακό κατάστημα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Πρόεδρος

Μιχαλάκης Γεώργιος

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.