Άλιμος – Τακτική Συνεδρίαση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1/288 Έγκριση και διάθεση πίστωσης δαπανών κατόπιν Δικαστικών Αποφάσεων και κατασχετηρίων.

2/289 Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης ποσού 60.000,00 € για την Προμήθεια και τοποθέτηση ηλιακής κουβέρτας στην κολυμβητική δεξαμενή του Κολυμβητηρίου Αλίμου και Έγκριση όρων διακήρυξης της εν λόγω προμήθειας

3/290 Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης ποσού 1.500,00 € για την κάλυψη εξόδων κηδείας της άπορης δημότισσας Αικατερίνης Δασκαλοπούλου σύμφωνα με την 217/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

4/291 Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 4.266,87 € για την Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τα Fax και πολυμηχανήματα του Δήμου.

5/292 Έγκριση πρότασης ανάληψης ποσού 950,00 € για τη Συντήρηση πυροσβεστήρων δημοτικών κτιρίων.

6/293 Έγκριση πρότασης ανάληψης ποσού 2.411,28 € που αφορά Πράξεις επιβολής πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε. Μ 262/2012 και Π.Ε.Π.Ε.Ε. 4316/2012) από το ΙΚΑ λόγω εκπρόθεσμης υποβολής Α.Π.Δ.

7/294 Αιτιολογική έκθεση για τροποποίηση της Σύμβασης προμήθειας αναλώσιμων υλικών για τους Η/Υ και τους εκτυπωτές του Δήμου.

8/295 Ματαίωση Διαγωνισμού της Προμήθειας «Συμπλήρωση εξοπλισμού Παιδικών χαρών για το έτος 2012»

9/296 Αναπροσαρμογή ή μη συντελεστών τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2013.

10/297 Αναπροσαρμογή ή μη συντελεστών τελών διαφήμισης έτους 2013.

11/298 Αναπροσαρμογή ή μη συντελεστών τελών καθαριότητας, φωτισμού και δημοτικού φόρου για το έτος 2013.

12/299 Διενέργεια δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου που θα καλύψει ανάγκες

α) της Κοινωνικής Υπηρεσίας – στέγαση Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και

β) αρχειοθέτησης εγγράφων των Δ/νσεων Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.