37η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας καλούμε σε συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 15η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

Έγκριση του από 10.10.2012 πρακτικού επαναληπτικής πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη δωδεκαετή (12) εκμίσθωση (παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης) του δημοτικού καταστήματος της Πλατείας Χαρίτων του Δήμου μας για λειτουργία «Αναψυκτηρίου Περιπτέρου»

Λήψη απόφασης επί του από 16/10/2012 πρακτικού διενέργειας και του από 19/10/2012 πρακτικού γνωμοδότησης του πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ, ενδεικτικά πρ/σας δαπάνης 30.000,00 ευρώ (συμ/νου ΦΠΑ).

Λήψη απόφασης επί του από 28/9/2012 πρακτικών διενέργειας και αξιολόγησης του πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ενδεικτικά πρ/σας δαπάνης 30.000,00 ευρώ (συμ/νου ΦΠΑ).

Λήψη απόφασης επί του από 27/9/2012 πρακτικού διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ενδεικτικά πρ/σας δαπάνης 73.800,00 ευρώ (συμ/νου ΦΠΑ).

Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων της παροχής υπηρεσίας/εργασίας “ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ”, ενδεικτικά πρ/σας δαπάνης 200.000,00 ευρώ (συμ/νου ΦΠΑ) .

Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής προς εξόφληση του φόρου κληρονομιάς ακινήτου επί της οδού Αριστοτέλους 29 και Αριστίππου της θανούσας Άννας Βαρικοπούλου, που περιήλθε στο Δήμο κατόπιν των με αρ. 60/12 και 193/12 πράξεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής αντίστοιχα.

Έγκριση δαπανών, διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνολικού ποσού 12.000,00 ευρώ, που αφορά “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ” και κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού.

Λήψη απόφασης για έγκριση της απόδοσης λογαριασμού της διαχείρισης των ληφθέντων χρημάτων για την έκδοση καρτών απεριορίστων διαδρομών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες μετακίνησης υπαλλήλων της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 30.000,00 € και έγκριση των συντασσόμενων τευχών της 117/2012 μελέτης καθώς και καθορισμός των όρων αναφορικά με την παροχή υπηρεσίας/εργασίας «Οργάνωση και διαχείριση διαδικασιών ολικής ποιότητας αποθεμάτων αποθηκών και πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Δήμου Γλυφάδας» , ενδεικτικά πρ/σας δαπάνης 73.800,00 € (συμ/νου ΦΠΑ).

Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 101,73 ευρώ προς καταβολή τόκων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΠΑ Α.Ε.

Λήψη απόφασης για ανατροπή της με αρ. 15/13.1.2012 έκθεσης (πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης.

Επί πρότασης της επιτροπής, που συγκροτήθηκε με την 276/12 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την αγορά μεταχειρισμένου φορτωτή.

Ανάθεση υπόθεσης στον Καθηγητή Α.Π.Θ. -Δικηγόρο Θεσσαλονίκης κ. Κων/νο Χρυσόγονο.

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοχάρη Γυφτάκη.

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοχάρη Γυφτάκη.

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση.

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Γεώργιο Χ. Ζωχιό.

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Ελένη Μαγουλιώτη.

Έγκριση της με αρ. 4452/2012 απόφασης Δημάρχου, που αφορά ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

Έγκριση της με αρ. 4506/2012 απόφασης Δημάρχου, που αφορά ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αλέξανδρο Τσάπελη.

Έγκριση της με αρ. 4507/2012 απόφασης Δημάρχου, που αφορά ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Μπρούμα.

 
Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.