Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 30 Οκτωβρίου
H συνεδρίαση του Σώµατος, που θα γίνει στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στις 30/10/2012, ηµέρα
Τρίτη και ώρα 09:00 µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης τα παρακάτω :
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των εργασιών της Οικονοµικής Επιτροπής
σας παρακαλούµε να προσέλθετε στο ∆ηµαρχείο, σε ΤΑΚΤΙΚΗ
Τους κ. ∆ηµοτικούς Συµβούλους
της Οικονοµικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ ΑΡ.ΕΙΣ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦ.
1 153 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
2 154 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ
3 155 ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΠΕΠΤ Α/509/2012 &
ΠΕΕΑ/1400/2012 ΤΟΥ ΙΚΑ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 60766/5-7-2012
ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΣΜΕ∆Ε.
4 156 Εισήγηση επί αιτήµατος µισθωτή του κυλικείου του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου
5 157 Εισήγηση επί αιτήµατος µισθωτή του τουριστικού περιπτέρου – αναψυκτηρίου επί της
οδού Ανεξαρτησίας ∆ηµοτικής ενότητας Αργυρούπολης
6 158 Εισήγηση επί αιτήµατος µισθώτριας του καταστήµατος ανθοπωλείου
στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο
Αργυρούπολη 26/10/2012
Ο Πρόεδρος της
Οικονοµικής Επιτροπής
Κορτζίδης Χρήστος

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.