ΨΗΦΙΣΜΑ της Εθνικής Συνδιάσκεψης των Φίλων της Φύσης

Για το πρώην αεροδρόµιο του Ελληνικού,
τους Ελεύθερους/αδόµητους χώρους,
την ανεµπόδιστη πρόσβαση στις ακτές
και στο θαλάσσιο µέτωπο.

Το πρώην αεροδρόµιο του Ελληνικού, ο Ελαιώνας της Αθήνας, τα πρώην
στρατόπεδα στα αστικά κέντρα, αλλά και µικρότερα οικόπεδα που για διάφορους
λόγους έµεινα αδόµητα, µπορούν και πρέπει να αποτελέσουν πράσινες οάσεις
αναψυχής στην τσιµεντούπολη της Αθήνας.

Ιδιαίτερα µετά τις µεγάλες πυρκαγιές στην Πάρνηθα και στην Πεντέλη το µικροκλίµα
στο λεκανοπέδιο της Αθήνας έχει αλλάξει, έχουµε απώλειες χιλιάδων στρεµµάτων σε
πράσινο, µε αποτέλεσµα η ποιότητα ζωής στην πόλη να έχει υποβαθµιστεί. Με κάποιο
τρόπο το «ισοζύγιο» του πράσινου πρέπει να εξασφαλιστεί, έστω και στα
προηγούµενα (απαράδεκτα) επίπεδα 1,5-2,0 τ.µ. ανά κάτοικο.

Όµως αντί να διατηρούνται οι ελεύθεροι χώροι για να πρασινίσουν, και να
αναβαθµίσουν την ποιότητα ζωής στην πόλη, διαχρονικά οι κυβερνήσεις επιχειρούν
να τους ξεπουλήσουν.

Η Εθνική Συνδιάσκεψη των Φίλων της Φύσης καλεί την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα
Επιστηµονικά Ιδρύµατα, το ΤΕΕ, το ∆ΣΑ, το Συνδικαλιστικό Κίνηµα, τους
Περιβαλλοντικούς – Οικολογικούς – Φυσιολατρικούς – Εξωραϊστικούς Συλλόγους, τις
Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, τα Κινήµατα και τις Πρωτοβουλίες πολιτών να
υπερασπίσουµε τους ελεύθερους χώρους από την τσιµεντοποίηση και την
ανεµπόδιστη πρόσβαση στις παραλίες του Σαρωνικού.

∆ιεκδικούµε:
1. To πρώην αεροδρόµιο του Ελληνικού να αξιοποιηθεί σύµφωνα µε
την µελέτη/ πρόταση του ΕΜΠ που έχει υιοθετηθεί από τους ∆ήµους και τα
κινήµατα των πολιτών της περιοχής. Το Ελληνικό δεν πωλείται.
2. Καµία υποχώρηση για τον Ελαιώνα της Αθήνας. Το Π.∆. του 1999
και η τελευταία απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας αποτελούν το
τελευταίο ανάχωµα στην προσπάθεια τσιµεντοποίησης της ιστορικής
περιοχής.
3. Την ανεµπόδιστη πρόσβαση στις παραλίες και στο θαλάσσιο
µέτωπο. Είµαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε νοµική ή άλλη ρύθµιση που στο
όνοµα της προσέλκυσης επενδυτών ξεπουλούν την παραλία από το ΣΕΦ ως
το Σούνιο.
4. Να διατηρηθούν, να πρασινίσουν και να ζωντανέψουν οι µικροί ή
µεγάλοι ελεύθεροι χώροι (στρατόπεδα, µικρά ή µεγάλα αδόµητα οικόπεδα)
στο κέντρο των πόλεων.

Το Ελληνικό ∆ίκτυο Περιβαλλοντικών Κοινωνικών Οργανώσεων «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ
ΦΥΣΗΣ» ιδρύθηκε το 2007 και αποτελεί τµήµα της ∆ιεθνούς Περιβαλλοντικής
Οργάνωσης Friends of Nature/NFI (1895). Στους NFI http://www.nfi.at συµµετέχουν
50 εθνικές οργανώσεις απ΄ όλο τον κόσµο µε περισσότερα από 500.000 µέλη. Οι NFI
συµπεριλαµβάνονται στους GREEN10/G10 που είναι οι δέκα µεγαλύτερες

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.