Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γλυφάδας αύριο
Σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 26η Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. καλεί τα μέλη της Oικονομικής Επιτροπής του Δήμου ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Κωνσταντίνος Κόκκορης.

Θέματα ημερησίας διάταξης είναι τα εξής…

Έγκριση των συντασσόμενων τευχών της (5/2012) μελέτης για την πραγματοποίηση της δαπάνης παροχής υπηρεσιών / εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής» πρ/σας δαπάνης 60.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ).

Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 73.800,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) και έγκριση των συντασσόμενων τευχών της 188/2011 μελέτης και καθορισμό των όρων που αφορά την παροχή /εργασίας με τίτλο «Συντήρηση του σταθμού μεταφόρτωσης του Δήμου».

Συμπλήρωση των με αρ. 54/2012 και 222/2012 Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής.

Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης συνολικού ποσού 9.226,95 € που αφορά ισόποση δαπάνη επιστροφής χρημάτων στους δικαιούχους της, αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Δήμο μας.

Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση, που αφορά στην εξόφληση οφειλής προς την κα Παναγοπούλου Νικολέττα.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ποσού 36.900,00 € που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ»

Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ποσού 49.200,00 € που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ»

Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ποσού 10.600,00 €, 24.600,00 και 5.000,00 που αφορούν «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ»

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.763,55, για καταβολή χιλιομετρικής αποζημίωσης των μετακινούμενων υπαλλήλων της Υπηρεσίας Δόμησης, για υπηρεσία με ιδιόκτητα μέσα από 1.7.2011 έως 31.12.2011.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.886,75, για καταβολή χιλιομετρικής αποζημίωσης των μετακινούμενων υπαλλήλων της Υπηρεσίας Δόμησης, για υπηρεσία με ιδιόκτητα μέσα από 1.1.2012 έως 31.3.2012.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 29.746,80, για καταβολή χιλιομετρικής αποζημίωσης των μετακινούμενων τεχνικών υπαλλήλων, για υπηρεσία με ιδιόκτητα μέσα από 1.3.2011 έως 31.12.2011.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.150,00 €, για την καταβολή εξόδων κηδείας της Θανούσης Δημοτικής Συμβούλου και Προέδρου του Νομικού Προσώπου του Δήμου ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Κ.Α.Π.Π.Α), Φρειδερίκης Μαλάμη.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 €, για την καταβολή εξόδων κηδείας της θανούσης υπαλλήλου του Δήμου μας Καλαργυρού Βαλεντίνης.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 €, για την καταβολή εξόδων κηδείας του θανόντος υπαλλήλου του Δήμου μας Σταυρίδη Γεωργίου.

Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης 3.252,12 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου Αθηνών κ. Νικολάου Πινάτση για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

Λήψη απόφασης μερική ανατροπή των με αρ. 95/4.1.2012 και 125/4.1.2012 εκθέσεων (προτάσεων) ανάληψης υποχρέωσης.

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοχάρη Γυφτάκη.

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοχάρη Γυφτάκη.

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Μπρούμα.

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση.

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοχάρη Γυφτάκη.

Έγκριση της με αρ. 2009/2012 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

Έγκριση της με αρ. 2304/2012 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Μπρούμα.

Έγκριση της με αρ. 2306/2012 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση.

x

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.