Συνεδρίαση Δ/Σ Αγίου Δημητρίου την Τετάρτη
Σε Τακτική Συνεδρίαση καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 μηνών) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ανταποδοτικού
χαρακτήρα λόγω θέρους.

2. Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 μηνών) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πυρασφάλειας.

3. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 42/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου Δημητρίου Αττικής» που αφορά στον απολογισμό οικονομικού έτους 2011.

4. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπών του Δήμου για το
έτος 2012.».

5. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Σποραδικές ενισχύσεις ηλεκτροφωτισμού για βελτίωση επιπέδου φωτισμού».

6. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διανοίξεις ανακατασκευές οδών».

7. Λήψη απόφασης επί των υπ’ αριθμ. 14016, 14018/23-05-2012 αιτήσεων των κ.κ. Ασπασίας Γυφτοπούλου, Γεωργίας Γυφτοπούλου και Παναγιώτη Γυφτοπούλου για α) αναγνώριση από τον Δήμο τρίτων εναγόντων ως συγκυριών δύο (2) ακινήτων για τα οποία έχουν εκδοθεί αποφάσεις των Πολιτικών Δικαστηρίων υπέρ αυτών και β) για παράδοση από τον Δήμο μας σε τρίτους ακινήτων, για τα οποία έχουν εκδοθεί υπέρ αυτών αποφάσεις των Πολιτικών Δικαστηρίων, οι οποίες τους αναγνωρίζουν ως συγκύριους.

8. Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού 2.585,00 € από χρηματικό κατάλογο.

9. Λήψη απόφασης για την παράταση της παραχώρησης χώρου στην ΑμΚΕ Αθηνά.

10. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση ή μη του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα ΟΤ 880-876 (οδός Τενέδου).

11. Λήψη απόφασης που αφορά στην έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 10798/25-04-2012 αίτησης της Εμπορικής Τράπεζας για τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων στην οδό Αγ.
Δημητρίου 195 μπροστά από το κατάστημά τους.

12. Λήψη απόφασης που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή συμβολής των οδών Όθωνος και Πριάμου.

13. Λήψη απόφασης που αφορά στη δημιουργία θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων – μοτοποδηλάτων έμπροσθεν του Δημοτικού Καταστήματος, στην ήδη διαγραμμισμένη
περιοχή.

14. Λήψη απόφασης που αφορά στον εφοδιασμό Δημοτικών Σχολείων με μετακινούμενες πινακίδες για την ασφαλή είσοδο και έξοδο των μαθητών από τα σχολεία.

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.