Σχέδιο δράσης Δήμου Ηλιούπολης για την Αειφόρο ενέργεια

Ο Δήμος Ηλιούπολης ξεκίνησε τη σύνταξη τού «Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια» στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων, μίας καινοτόμου πρωτοβουλίας στην οποία συμμετέχουν ήδη πάνω από 3.750 Δήμοι από όλη την Ευρώπη, εκ των οποίων 84 από την Ελλάδα. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην κινητοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την επίτευξη των στόχων του 20-20-20 (σ.σ. Πολιτική της Ε.Ε. για το κλίμα και την ενέργεια, που προβλέπει για το 2020 μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, αύξηση του ποσοστού χρήσης ΑΠΕ σε 20% της συνολικής ενεργειακής παραγωγής και περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 20% των προβλεπόμενων για το 2020 επιπέδων, με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης).
Η πρώτη φάση του έργου, που αφορά στην προετοιμασία της «Βασικής Απογραφής Εκπομπών CO2», εντός των ορίων του Δήμου (δημοτικά κτίρια, υπηρεσίες, εγκαταστάσεις και οχήματα, οικιακός και τριτογενής τομέας, συγκοινωνίες και ιδιωτικά οχήματα, κ.λπ.) έχει ήδη ξεκινήσει, παρέχοντας χρήσιμα συμπεράσματα. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ζητηθεί και από τους δημότες, να συνεισφέρουν, συμπληρώνοντας ερωτηματολόγια, για την ενεργειακή συμπεριφορά και τις καταναλώσεις ενέργειας στον οικιακό τομέα. Η απογραφή θα αναδείξει τη σχετική συνεισφορά κάθε τομέα στις συνολικές εκπομπές CO2, ώστε να επιλεγούν οι κατάλληλοι άξονες δράσης για τη μείωσή τους.
Μετά την ολοκλήρωση συλλογής των απαραίτητων στοιχείων, θα ξεκινήσει η σύνταξη του «Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια», σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το Σύμφωνο των Δημάρχων. Στο Σχέδιο Δράσης θα περιγραφούν οι δράσεις που πρέπει να αναλάβει ο Δήμος, για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητάς του και την κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών προς την ίδια κατεύθυνση, χρονοδιάγραμμα και τρόποι χρηματοδότησης των προτάσεων, αλλά και τρόποι παρακολούθησης των στόχων που τέθηκαν.
Ο Δήμος Ηλιούπολης με την παρούσα πρωτοβουλία στοχεύει στη μείωση των εκπομπών CO2, κατά τουλάχιστον 20% εντός των ορίων του έως το 2020, μέσω της ενεργειακής αποδοτικότητας, της εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ, της βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των δραστηριοτήτων του, αλλά και της ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των πολιτών του στους αντίστοιχους τομείς.
Η επίτευξη των στόχων αειφόρου ανάπτυξης που τίθενται, πέραν του περιβαλλοντικού οφέλους, αναμένεται να προσφέρει επιπλέον οικονομικά οφέλη, μέσω της εξοικονόμησης ενεργειακών και οικονομικών πόρων από το Δήμο και τους πολίτες.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

X