Π. Φάληρο: Από σήμερα έως 11/6 οι αιτήσεις συμμετοχής στον ΑΛΜΑ
O Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρµοσµένων ∆ραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ» ανακοινώνει ότι µετά την έκδοση της µε αριθµό 38/28-5-2012 εγκυκλίου των Υπουργείων ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, συνεχίζονται από 30-05-2012 ηµέρα Τετάρτη, οι διαδικασίες επιλογής συµµετεχόντων/ωφελούµενων από τους ∆ικαιούχους της πράξης «∆ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο»,
στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), για την προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013.

Ως εκ τούτου, οι προθεσµίες υποβολής αιτήσεων συµµετοχής που είχαν
ξεκινήσει πριν τις 24 Απριλίου 2012 και ανεστάλησαν, συνεχίζονται κανονικά και µέχρι τη συµπλήρωση του, κατά περίπτωση, εναποµείναντος χρονικού διαστήµατος.

Η νέα προθεσµία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 05/06/2012 και
λήγει στις 11/06/2012.

Τα προγράμματά «ΑΛΜΑ» επιλέγονται κι οργανώνονται με βάση τις ανάγκες της ομάδας στόχου, σε ομαδική ή ατομική μορφή ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες των ατόμων που εξυπηρετούν. Σκοπός τους η αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, και ιδιαίτερα η ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενδιαφερόντων, διαπροσωπικών σχέσεων, μέσω της δημιουργικής απασχόλησης, που σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί τομέα της ζωής των ανθρώπων με αναπηρία που υστερεί έναντι των υπολοίπων εκφάνσεων της ζωής, τόσο σε ποιότητα όσο και ποσότητα.

Η Ιατροπαιδαγωγική ομάδα του Συλλόγου, που αποτελείται από ψυχοπαιδαγωγό, κοινωνική λειτουργό και παιδοψυχίατρο, πέρα από συμβουλευτική, αναλαμβάνει την αξιολόγηση των συμμετεχόντων, το σχεδιασμό αξιολόγηση των προγραμμάτων για την προσαρμογή τους στις ιδιαίτερες συνθήκες αλλά και ανάγκες και ενδιαφέροντα των ατόμων που τα παρακολουθούν.

Στα πλαίσια της προσπάθειας για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα προβλήματα, τις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία συμμετέχουμε σε εκθέσεις και συνέδρια.

Παράλληλα οργανώνουμε και συμμετέχουμε σε σεμινάρια που απευθύνονται σε επαγγελματίες του χώρου, σε εθελοντές και σε γονείς.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.