Η Εστία Ν. Σμύρνης πωλεί οικόπεδο
Μετά από την πρόσφατη ανακοίνωση πώλησης 5 διαμερισμάτων της, η Εστία Νέας Σμύρνης ανακοινώνει την πώληση ενός ακόμη οικοπέδου και απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο. Οι σφραγισμένες προσφορές θα κατατεθούν την Πέμπτη 5 Ιουλίου και ώρα 12 μ., στην προς τούτο συσταθείσα επιτροπή, η οποία, αμέσως μετά το πέρας της παράδοσης, θα προχωρήσει ενώπιον των ενδιαφερομένων στην αποσφράγιση των προσφορών. Διαβάστε την αναλυτική ανακοίνωση της Εστίας: …
Η «ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» αστικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Ν. Σμύρνη επί της οδού Κ. Παλαιολόγου 1 Τ.Κ. 17121 προτίθεται να πωλήσει ένα οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, επιφανείας διακοσίων ενενήντα πέντε (295) τ.μ. περίπου, που ευρίσκεται στην συμβολή των οδών Προσκόπων Αιδινίου και Προύσσης στο Δήμο Νέας Σμύρνης.

Βασικοί όροι της διαδικασίας πώλησης είναι οι εξής:
1. Ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει γραπτή προσφορά σε κλειστό φάκελο, επί του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του ενδιαφερομένου.
2. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής από Τράπεζα, ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) ευρώ. Η εγγυητική επιστολή θα προσαρτάται στον φάκελο προσφοράς εξωτερικά. Προσφορά χωρίς εγγυητική επιστολή δεν θα γίνεται δεκτή.
3. Οι προσφορές και οι εγγυητικές επιστολές θα παραδοθούν στην Γραμματεία της Εστίας, Κων/νου Παλαιολόγου 1 Ν. Σμύρνη (3ος όροφος), την 5/7/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 μ., στην προς τούτο συσταθείσα επιτροπή, η οποία, αμέσως μετά το πέρας της παράδοσης, θα προχωρήσει ενώπιον των ενδιαφερομένων στην αποσφράγιση των προσφορών.
‘Όλες οι προσφορές θα γνωστοποιηθούν άμεσα στους παρευρισκομένους.
4. Η ΕΣΤΙΑ θα αξιολογήσει τις προσφορές και διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης, για το αν θα προχωρήσει ή όχι στην πώληση, αναλόγως της κρίσης της με γνώμονα το ολικό τίμημα και τον τρόπο εξόφλησής του.
5. Δάνειο από τράπεζα προς τον αγοραστή με αποκλειστικό σκοπό την αγορά του ακινήτου γίνεται δεκτό, εφόσον η εκταμίευση γίνει εντός διμήνου από της υπογραφής του πωλητηρίου συμβολαίου.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία της Εστίας στο τηλέφωνο 210 9333702 , Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8π.μ. έως 4μ.μ.

 

 

 

χ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.