«Έπεσαν” οι τακτικές επιχορηγήσεις στους Δήμους για λειτουργικές δαπάνες Μαΐου

Το ποσό των 133.331.183,20€ κατανεμήθηκε από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών ως τακτική επιχορήγηση του μήνα Μαϊου σε όλους τους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους και αποτελούν την πέμπτη (ε΄) δόση (μηνός Μαϊου), των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, έτους 2012.

Στα αποδιδόμενα ποσά έχουν συνυπολογισθεί:
α) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και των χώρων άθλησης που μεταφέρθηκαν σε ΟΤΑ α΄βαθμού, σε εφαρμογή των ν.2880/2001 και ν.3106/2003, καθώς επίσης και οι δαπάνες μισθοδοσίας των κατατασσόμενων σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Σχολικών Φυλάκων και εργαζομένων σε 3 ΑΔΑ: Β4ΛΡΝ-2ΥΚπρογράμματα Βοήθεια στο Σπίτι / Κοινωνική Μέριμνα και για ΑμεΑ, σε εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 164/2004 καθώς επίσης των άρθρων 16 του ν.3491/2006 και 27 του ν.3613/2007.

β) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των ΤΥΔΚ των Κρατικών Περιφερειών, που μετατάχθηκαν σε Δήμους, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 258 ν.3852/2010, και

γ) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που μεταφέρθηκε από 1-1-2011 σε Δήμους, σύμφωνα με τη παρ. 1 .α του άρθρου 18 του ν.3870/2010, για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητάς τους.

δ) οι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων υπαλλήλων σε ΟΤΑ α΄βαθμού από τους ομίλους ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ.

Από το αρχικό ποσό των 133.331.183,20€, θα παρακρατηθούν και θα αποδοθούν με τη χρηματική εντολή του Υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό 11.084.700,00 € υπέρ των ΤΠΔΚΥ και ΤΕΑΔΚΥ (πρώην ΤΑΔΚΥ) και τα ποσά που αναφέρονται στις υπ’ αριθμ. 50840/11/14-2-2012, 54465/11/20-2-2012, 5573/23-2-2012 , 826/13-3-2012, 6546/10-4-2012, 10680/24-4-2012 και 15802/16-5-2012 αποφάσεις μας, για μερική ή ολική εξόφληση οφειλών Δήμων.

Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι το αποδιδόμενο ποσό είναι προσαρμοσμένο αφενός στην πρόταση της ΚΕΔΕ περί κατανομής των ΚΑΠ των Δήμων έτους 2012, όπως αυτή αποτυπώθηκε στην υπ΄αριθμ. 15/26-1-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, αφετέρου δε, λόγω της μείωσης των εσόδων που αποτελούν πηγή των ΚΑΠ των Δήμων έτους 2012 έναντι των ΚΑΠ των Δήμων έτους 2011 και σε κάθε περίπτωση λόγω της εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου και των παρεμβάσεων, στο πλαίσιο εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής.

 

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

X